By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


4261
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 2, 13. 1., příl. Kmen, č. 2, s. 4
Annotation: Medailón k narozeninám 17. 1.
Article
4262
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 2, 13. 1., příl. Kmen, č. 2, s. 8
Annotation: Záznam projevu na setkání s básníky v pražském Klubu spisovatelů a na besedě na filozofické fakultě.
Article
4263
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 2, 13. 1., příl. Kmen, č. 2, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
4264
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 2, 13. 1., příl. Kmen, č. 2, s. 9
Annotation: Medailón k 80. výročí narození 20. 1.; též o jeho vztahu k Československu.
Article
4265
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 2, 13. 1., příl. Kmen, č. 2, s. 2
Annotation: O pozornosti věnované M. M. literatuře pro děti a mládež; k 100. výročí narození 1. 2.
Article
4266
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 9
Annotation: Vzpomínka na setkání s W. S.; k úmrtí 18. 5. 1981.
Article
4267
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 2
Annotation: O 17. ročníku: Wolkrova Polianka, setkání mladých českých a slovenských básníků, pořádaném 5.-7. 11. 1981.
Article
4268
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
4269
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 8
Annotation: O recepci české literatury v SSSR, zejména díla Hašek Jaroslav, a o vlastních literárněvědných pracích A. V. N. o naší literatuře.
Article
4270
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 3
Annotation: Stať o aktuálnosti díla I. O.; k 6. 1.
Article
4271
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
4272
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
4273
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 8
Annotation: O návštěvě skupiny jugoslávských básníků.
Article
4274
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 12
Annotation: O činnosti jihočeské pobočky SČS, zejména o práci s mladými autory.
Article
4275
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 4
Annotation: Rozhovor o edičním plánu Čs. spisovatele na rok 1982.
Article
4276
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 2
Annotation: Poznámky o reakci spisovatelů na kritiku a o kritikách v časopise Knižního velkoobchodu Nové knihy.
Article
4277
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 2
Annotation: Z plánu činnosti SČS.
Article
4278
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 12
Annotation: Týká se kritiky a tendenčnosti literatury; Havlíček Borovský Karel.
Article
4279
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 1, 6. 1., příl. Kmen, č. 1, s. 1-2
Annotation: Programový úvodník předsedy redakčního kruhu o založení přílohy Kmen.
Article