By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


681
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 9, září, s. 426
Annotation: O jeho tvorbě pro děti.
Article
682
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 3, srpen, s. 373-375
Annotation: Recenze studie S. Csandy A törökellenes és kuruc harcok költészenek magyar-szlovák kapcsolatai (Budapešť 1961; Maďarsko-slovenské vztahy v poezii...
Article
683
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 6, červen, s. 255-259
Annotation: O povídkové tvorbě v časopisu Mateřídouška; zvláště o S. Hrnčířovi, J. Binkovi ad.
Article
684
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 9, květen 1961, s. 432
Annotation: Recenze.
Article
685
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 354-363
Annotation: Přehledová stať.
Article
686
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 3, březen, s. 97-102
Annotation: Medailon.
Article
687
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 2, únor, s. 89-93
Annotation: Rozbor zahraničních i domácích děl, zvláště románu F. Běhounka Robinsoni vesmíru, povídek J. Weisse Družice aj.
Article
688
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 6, únor 1961, s. 241-245
Annotation: Rozbor nových osnov.
Article
689
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 2, únor, s. 81-82
Annotation: Recenze.
Article
690
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 6, únor 1961, s. 288
Annotation: Ohlédnutí za uplynulým ročníkem časopisu.
Article
691
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 2, únor, s. 112
Annotation: Recenze.
Article
692
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 10, říjen, s. 444-447
Annotation: O edici Střelka nakladatelství SNDK, vytvořené pro vydávání současné prózy pro děti.
Article
693
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 9, září, s. 418-420
Annotation: O průzkumu obliby poezie u dětí základní školy a o potřebě nové básnické tvorby pro starší děti.
Article
694
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 9, září, s. 422-424
Annotation: Recenze.
Article
695
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 295-299
Annotation: O českých časopisech pro děti a mládež; v některých titulech vycházejí též básně či prózy renomovaných domácích i zahraničních autorů.
Article
696
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 3, březen, s. 131
Annotation: Poznámka o nápaditém a praktickém provedení knihy O. Sekory pro nejmenší děti.
Article
697
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 7, 1959, č. 3, srpen, s. 353-354
Annotation: Recenze na níže zmíněnou knihu, především o částech věnovaných českému humanismu.
Article
698
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 5, květen, s. 233
Annotation: Recenze.
Article