By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2009-.
Serial
62
Published Brno : Masarykova univerzita, 2009-.
Journal
64
Published Praha : Masarykův ústav, 2009-.
Journal
65
Published Praha : Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze, 2009-.
Plné texty starších čísel
Journal
66
67
Published Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009.
online archiv titulu
Journal
68
Published Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-.
Serial
69
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-.
abstrakta
online archiv titulu
Journal
70
Published Brno : Vydavatelství Referendum s.r.o., 2009-.
oficiální web
archivní verze stránek
Unknown
71
Published [místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2009-2012.
oficiální web
Journal
72
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlova, 2008-.
oficiální web
Journal
73
Published Branka u Opavy : Obratník Starého Magdona, 2008-
Journal
74
Published Praha : Národní muzeum, 2008-.
Journal
75
Published Rychlá, Veronika : Opava, 2008-.
oficiální web
Unknown
76
Published Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2008-.
Serial
77
Published Děčín : Eva Králíková, 2008-.Praha : Lenka Kosztolányiová.Děčín : Martin Lihač.
oficiální web
Unknown
78
79
Published Praha : Radek Červený, 2008-2010.
oficiální web
archivní verze stránek
Journal
80
Published Praha : Elpida plus, o. p. s., 2007-.
Journal