By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 158-159
Annotation: Recenze.
Article
62
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 159-161
Annotation: Recenze.
Article
63
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 165-167
Annotation: O mravním profilu O. Sekory charakterizovaném ve vzpomínkovém rozhovoru se synem ilustrátorky H. Zmatlíkové.
Article
64
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 2, říjen 2009, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
65
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 2, říjen 2009, s. 102-105
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 2, říjen 2009, s. 106-111
Annotation: Recenze; s citacemi z díla a s komentářem vyslovené hypotézy o nemanželském (židovském) původu T. G. M.
Article
67
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 18-20
Annotation: Medailon spisovatelské bratrské dvojice.
Article
68
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 35-41
Annotation: Nekomentovaný soubor dopisů vězněného spisovatele dceři Evě z let 1956-1959.
Article
69
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 42-49
Annotation: Recenze; s četnými citacemi a osobně motivovanými komentáři, týkajícími se Skácelova vztahu ke katolíkům.
Article
70
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 49-50
Annotation: Recenze.
Article
71
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
72
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 10, červen 2008, s. 547-548
Annotation: Recenze.
Article
73
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 10, červen 2008, s. 553-555
Annotation: Recenze.
Article
74
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 10, červen 2008, s. 556-557
Annotation: Recenze.
Article
75
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 10, červen 2008, s. 557-559
Annotation: Recenze.
Article
76
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 476-478
Annotation: O motivech nemoci a smrti v jeho díle.
Article
77
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 475
Annotation: K otištěným dvěma kapitolám ze vzpomínek R. Konečného (původně v brněnském sociálnědemokratickém deníku Čin, 1945) (s. 462-475).
Article
78
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 490-493
Annotation: Recenze.
Article
79
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 488-489
Annotation: Recenze autorovy prvotiny (1. vyd., Vyšehrad 1948); též o jejím ohlasu v kritice.
Article
80
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 431-433
Annotation: Medailon germanisty; s denunciační poznámkou redaktorky o I. Dunajevském.
Article