By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 2
Annotation: O perzonálních a koncepčních změnách.
Article
62
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 3
Annotation: Polemika s názory: Sobková Helena na datum narození B. N.
Article
63
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 4
Annotation: Kritický článek o: Lidové nakladatelství.
Article
64
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 5
Annotation: Vzpomínka na společná setkání u F. H. - s otištěním básně P. Š. Nekrolog pro křídlovku (Za Františkem Hrubínem); Brousek Antonín.
Article
65
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu; zvl. o pozornosti věnované časopisem české literatuře.
Article
66
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
67
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
68
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
69
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 15
Annotation: Recenze; Bezruč Petr.
Article
70
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 16 - č. 9, 1. 3., s. 16
Annotation: Z rukopisu odevzdaného nakladatelství Mladá fronta; Werich Jan.
Article
71
72
73
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 3
Annotation: Kritika dosavadních jednání.
Article
74
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 5, 1. 2., s. 10
Annotation: U ukázky.
Article
75
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 3
Annotation: Zasláno k Polákově invektivě proti Melantrichu, kde byl v té době šéfredaktorem K. H.; jde o Polákovu monografii Petr Bezruč (1977).
Article
76
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 3
Annotation: Zasláno k článku Pytlík Radko (Kmen, č. 1); jde o bibliografii Kritiky slov.
Article
77
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 3
Annotation: Podpora postoje: Dvořák Jan a dalších (K, č. 3).
Article
78
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor s bývalým šéfredaktorem Literární noviny.
Article
79
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 2
Annotation: O zasedání nového výboru 17. 1. a jeho složení; PEN klub.
Article
80
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 2
Annotation: O záslužné činnosti Spolku českých bibliofilů a jeho Zpráv a Marginálií v oblasti jinde ineditní literatury; Zprávy Spolku českých bibliofilů.
Article