By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 236, 8. 10., s. 12
Annotation: Recenze nového vydání Durychova eseje, doplněného o esej V. Durycha.
Article
62
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 233, 4. 10., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Madailon hraběte F. L. (21. 3. 1849 Hamburg - 13. 1. 1916 Territet, Švýcarsko) - diplomata a propagátora české kultury v anglosaském světě.
Article
63
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 231, 2. 10., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
64
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 230, 1. 10., s. 13
Annotation: O setkání českých a moravských spisovatelů a literárních kritiků na hradě Bítově 26.-29. 9. s názvem Česká poezie dnes.
Article
65
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 227, 28. 9., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
66
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 227, 27. 9., s. 10
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
67
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 227, 27. 9., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: Medailon J. T. se vzpomínkami na J. T. od: Šuleř Oldřich, Bartůšková Sylva, Kundera Ludvík, Skácel Jan.
Article
68
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 226, 26. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor mj. o knize R. P. Ve stínu pípy.
Article
69
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 225, 25. 9., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
70
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 222, 21. 9., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání 1. čísla (1996) časopisu.
Article
71
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 221, 20. 9., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Syndikát českých spisovatelů - o jeho sjezdu v červnu 1946.
Article
72
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 221, 20. 9., příl. Slovo na víkend, s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelkou odboru umění a knižní kultury MK ČR o státní podpoře vydávání knih.
Article
73
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 221, 20. 9., příl. Slovo na víkend, s. 3
Annotation: Komentář k situaci na knižním trhu, mj. s názory nakladatelů: Bystrov Vladimír (Bystrov a synové) a Horáček Ladislav (Paseka).
Article
74
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 220, 19. 9., s. 14
Annotation: Poznámka k vydání knihy portrétů českých režisérů.
Article
75
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 220, 19. 9., s. 14
Annotation: Zpráva o programu festivalu, který začíná 20. 9.
Article
76
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 214, 12. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
77
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 213, 11. 9., s. 13
Annotation: Poznámka k bibliofilskému vydání básnické sbírky J. S.
Article
78
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 210, 7. 9., s. 11
Annotation: Poznámka k vydání knihy rozhovorů publicistky M. M. mj. s: Kantůrková Eva, Kriseová Eda.
Article
79
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 210, 7. 9., příl. Ahoj na sobotu, č. 36, s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
80
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 209, 6. 9., příl. Slovo na víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor; zmíněna mj. připravovaná kniha I. M. Krchňa Nikolajevna (vydá nakladatelství Tiberone).
Article