By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 105-109
Annotation: Studie se zabývá možnými interpretacemi určitých básní ze sbírky "Abeceda" V. Nezvala, které upozorňují na zvukové, koloristické a formální...
Article
82
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 208
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 206-207
Annotation: Portrét.
Article
84
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 203-205
Annotation: Zpráva o konání konference.
Article
85
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 200-203
Annotation: Zpráva o konání semináře Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy.
Article
86
87
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 195-196
Annotation: Medialon.
Article
88
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 188-192
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací tři románu M. Tomana: "Chvála oportunismu", "Neptunova jeskyně" a "Oko žraloka".
Article
89
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 253-255
Annotation: Portrét.
Article
90
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 251-253
Annotation: Medailon.
Article
91
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 242-245
Annotation: Rozhovor s literárním historikem a učitelem české literatury M. Hoznauerem o jeho dlouholeté pedagogické praxi.
Article
92
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 245-249
Annotation: Studie se zabývá překlady současné finské literatury do češtiny.
Article
93
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 5, s. 209-213
Annotation: Článek se věnuje dílu a životu básníka J. Ortena u příležitosti 100. výročí jeho narozenin.
Article
94
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 7-12
Annotation: Studie sleduje životní osudy a literární tvorbu R. Weinera.
Article
95
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 20-25
Annotation: Studie přináší rozbor básně "Jaroslav", pocházející z "Rukopisu Královédvorského". Autor rekonstruuje barokní literární inspirace vedoucí...
Article
96
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 63-69
Annotation: Studie se věnuje možnostem interpretace novely "Krysař" V. Dyka. Autorka ukazuje, jak žáci interpretovali postavu krysaře jako ideologického vůdce,...
Article
97
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 90-91
Annotation: Vzpomínka.
Article
98
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 91-93
Annotation: Zpráva z konference "Lingvistika a literární věda. Cesty a perspektivy", která se konala na Technické univerzitě v Liberci.
Article
99
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 96-97
Annotation: Portrét.
Article
100
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 101-103
Annotation: Článek se věnuje edicím "Slezských písní" P. Bezruče s důrazem na kritické hybridní edice.
Article