By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 434-436
Annotation: Glosa inspirovaná novinovým nekrologem zmiňující zejména Čelovského finanční podporu dnes již zaniklého slezského časopisu Alternativa nova.
Article
82
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 436-438
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 438-439
Annotation: Recenze.
Article
84
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 440-443
Annotation: Glosa k excerpovaným úryvkům.
Article
85
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 443-444
Annotation: Recenze.
Article
86
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 7, březen 2008, s. 354-376
Annotation: Esej; se závěrečnou redakční poznámkou o minimálním zkrácení textu přetištěného z knihy A. V. (Praha 1935, Pourova edice).
Article
87
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 7, březen 2008, s. 382-383
Annotation: Recenze.
Article
88
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 7, březen 2008, s. 384-386
Annotation: Recenze, zčásti medailon a vzpomínka na V. Neuwirtha.
Article
89
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 7, březen 2008, s. 390-391
Annotation: Recenze.
Article
90
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 7, březen 2008, s. 387-389
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 6, únor 2008, s. 326-328
Annotation: Recenze.
Article
92
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 6, únor 2008, s. 324-326
Annotation: Recenze.
Article
93
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 6, únor 2008, s. 317-324
Annotation: Recenze; podrobněji o spisovateli - "zlém teroristovi" J. Sosnarovi.
Article
94
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 6, únor 2008, s. 296-299
Annotation: Medailon.
Article
95
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 5, leden 2008, s. 232-240
Annotation: Soubor povětšinou teologických a čtenářských glos o dílech české a světové literatury.
Article
96
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 5, leden 2008, s. 268-271
Annotation: Recenze, mj. polemizující s recenzí K. Špidly (Host č. 7/2007).
Article
97
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 5, leden 2008, s. 271-273
Annotation: Recenze.
Article
98
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 5, leden 2008, s. 273-279
Annotation: Recenze.
Article
99
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 4, prosinec, s. 214-215
Annotation: Recenze.
Article
100
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 4, prosinec, s. 222-223
Annotation: Recenze.
Article