By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 316-318
Annotation: Recenze.
Article
82
83
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 306-307
Annotation: Nekrolog.
Article
84
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 285-299
Annotation: Studie o problému individuality jako mechanismu kontroly v podmínkách kolektivistické společnosti. Autor analyzuje diskurzivní nástroje a žánry...
Article
85
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 330-345
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma obrazu ženy v básnické tvorbě M. Markoviče st..
Article
86
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 329
Annotation: Úvodník ke číslu věnovanému literárnímu historikovi R. Brtáňovi.
Article
87
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 274-284
Annotation: Studie o verifikaci dvou odlišných interpretací básně "Dar" M. Haľamové na základě archivního výzkumu provedeného v Archivu literatury a umění...
Article
88
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 258-273
Annotation: Studie o literární tvorbě spisovatele L. Nádaši Jégého. Autorka se zaměřuje na širší inspirace autora evropskou literaturou a kulturou a analyzuje...
Article
89
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 247-257
Annotation: Studie o základních pojmech kognitivní literární vědy se zvláštním důrazem na problematiku literárnosti.
Article
90
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 237-240
Annotation: Recenze.
Article
91
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 368-383
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma kalendářní poezie J. Palkoviče.
Article
92
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 358-367
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma příležitostné poezie B. Tablica.
Article
93
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 166-171
Annotation: Studie o knihovně V. Petríka.
Article
94
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 409-413
Annotation: Recenze.
Article
95
96
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 393-402
Annotation: Studie o přínosu R. Brtáně do výzkumu a edice literární tvorby S. Chalupky.
Article
97
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 384-392
Annotation: Studie o studii "Juraj Rohoň" R. Brtáně, ve které literární vědec rozebírá Rohoňovu tvorbu a její místo v kontextu slovenského národního...
Article
98
99
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 478-494
Annotation: Studie o počátcích vývoje a historického významu socialistického realismu ve slovenské literatuře v meziválečném období.
Article
100
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 463-477
Annotation: Studie o toposu idyly ve slovenské próze 60. let 19. století. V první části autorka mapuje dobové sociální a kulturní podmínky a vliv národního...
Article