By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
82
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 9, září, s. 2
Annotation: Úvodník o (ne)výhodách psaní na stroji.
Article
83
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 9, září, s. 3, 8
Annotation: Zpráva o vystoupení V. France v rámci literárního festivalu.
Article
84
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 9, září, s. 3
Annotation: Pozvánka k příhlášení se do literární soutěže.
Article
85
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 9, září, s. 6
Annotation: Reportáž z autorského čtení Klubu autorů.
Article
86
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 155, srpen, s. 16-22
Annotation: Rozhovor s J. Pechovou o O. Pavlovi, jeho tvorbě a knize jemu věnované.
Article
87
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 8, srpen, s. 2
Annotation: Úvodník, ve kterém autor vzpomíná, jak poprvé navštívil literární festival Šrámkova Sobotka.
Article
88
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 8, srpen, s. 3
Annotation: Zpráva o vystoupení V. France na literární akci.
Article
89
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 8, srpen, s. 3
Annotation: Pozvánka k účasti v literární soutěži.
Article
91
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 8, srpen, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
92
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 8, srpen, s. 6, 8
Annotation: Úvaha o literárním festivalu.
Article
93
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 8, srpen, s. 7
Annotation: Otištění program literárního festivalu.
Article
94
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 154, červenec, s. 4-15
Annotation: Rozhovor s V. Klontza-Jaklovou o Řecku, archeologii a literární tvorbě.
Article
95
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 7, červenec, s. 2
Annotation: Úvodník reagující na vyjádření P. Ouředníka v Literárních novinách o tom, že není možné se naučit psát na kurzu.
Article
96
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 7, červenec, s. 2-3
Annotation: Soubor zpráv o činnostech členů jičínského literárního spolku, mj. o ocenění v literární soutěži "Literární Vysočina".
Article
97
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 7, červenec, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
98
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 7, červenec, s. 6-7
Annotation: Pozvánka k účasti na literárním festivalu; připojen program akce.
Article
99
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 147, 26. 6., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon V. France.
Article
100
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 153, červen, s. 10-16
Annotation: Rozhovor se S. Mášovou o Kroměříži, literární tvorbě a inspiraci, památkách a čtenářství.
Article