By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 124-129
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
102
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 117-120
Annotation: Referát o konferenci pořádané 11.-13. 9. 2019; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena na s. 130.
Article
103
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 75-82
Annotation: Polemika se studií R. Kandy o marxistickém obratu v myšlení J. Mukařovského a F. Vodičky. Autor studie vyčítá Kandovi přehlížení historického...
Article
104
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 3-39
Annotation: Studie mapuje diskuze týkající se výskytu a historie tónického verše v české literatuře a pokouší se utřídit, vysvětlit a porovnat teoretické...
Article
105
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 40-64
Annotation: Studie věnovaná sborníku 15 povídek "Prameny víry" vydanému v roce 1943 v Protektorátu Čechy a Morava, který vzešel z nakladatelské soutěže...
Article
106
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 65-74
Annotation: Studie se zabývá redakčními zásahy J. Nerudy do básní, které byly publikovány v časopise Obrazy života v době Nerudova redaktorského působení;...
Article
107
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 120-123
Česká literatura v síti [online]. -- 11. 5. 2020
Annotation: Referát o workshopu pořádaném 25. 10. 2019; bio-bibliografická poznámka o autorovi referátu připojena na s. 131.
Article
108
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 105-112
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 133.
Article
109
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 112-116
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 131.
Article
110
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 101-105
Česká literatura v síti [online]. -- 27. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce připojena na s. 132.
Article
111
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 94-101
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 130.
Article
112
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 87-94
Česká literatura v síti [online]. -- 25. 5. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 130.
Article
113
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 1, únor, s. 83-87
Česká literatura v síti [online]. -- 6. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 132.
Article
114
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 933-936
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 950.
Article
115
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 937-939
Annotation: Recenze zaměřená zejména na přesahy publikace do českého prostředí; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 951.
Article
116
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 943-947
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
117
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 791
Annotation: Úvodník editorky čísla věnovaného podobám humanismu v českých zemích.
Article
118
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 876-910
Annotation: Anketa; oslovení si vybírali z širší nabídky otázek, které se týkaly aktuálního významu humanistické literatury, žánrů, vztahů mezi užívanými...
Article
119
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 911-924
Annotation: Článek představuje podněty, které nabízí současná neolatinistika v oblasti výzkumu literární vícejazyčnosti v období raného novověku;...
Article
120
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 940-942
Annotation: Referát o konferenci (Litomyšl, 5.-7. 6. 2019), jíž předcházela vernisáž výstavy o litomyšlské tiskárně P. Olivetského.
Article