By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 105-111
Annotation: Studie se zabývá učením poetiky a literární komunikace v rámci procesu literární výchovy na základní škole. Autorka se obzvláště soustřeďuje...
Article
102
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 141-144
Annotation: Článek se věnuje románu "Umina verze" E. Hakla. Autorka analyzuje dílo v kontextu současné české literární produkce.
Article
103
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 147-148
Annotation: Zpráva z konání literárního festivalu Šrámkova Sobotka.
Article
104
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 150-151
Annotation: Portrét.
Article
105
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 152
Annotation: Recenze románu "Lodní kufr" M. Hoznauera.
Article
106
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 153-154
Annotation: Recenze tři publikací věnovaných životu a dílu J. Haška.
Article
107
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 154-156
Annotation: Recenze publikace "Václav Havel: zápisky obviněného".
Article
108
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 5, s. 254-256
Annotation: Portrét.
Article
109
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 5, s. 239-244
Annotation: Článek se věnuje funkcím přirovnání ve starší české literatuře.
Article
110
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 33-37
Annotation: Studie se zaměřuje na přehled českého knižního trhu v oblasti literatury pro děti a mládež. Autor prezentuje hlavní činitelé ovlivňující...
Article
111
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 39-40
Annotation: Zpráva o konání 9. setkání lektorů češtiny v zahraničí a učitelů u krajanů v Domě zahraniční spolupráce.
Article
112
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 42-43
Annotation: Medailon básníka J. Opolského.
Article
113
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 44-45
Annotation: Recenze monografie "Umění a život v modernistické Praze : Karel Čapek a jeho generace, 1911-1938" T. Orta.
Article
114
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 1, s. 45-47
Annotation: Recenze kolektivní monografie "Viditelné popisy : vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce".
Article
115
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 190-197
Annotation: Studie se věnuje současným překladům ruské literatury do češtiny.
Article
116
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 168-174
Annotation: Studie se věnuje současné české básnické tvorbě pro děti. Autorka se soustřeďuje hlavně na dílo D. Fisherové, R. Malého, R. Krále, D. Mrázkové,...
Article
117
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 5, s. 245-248
Annotation: Článek se věnuje ročence "Nejlepší české básně 2017" a její užitečnosti v procesu literární výchovy.
Article
118
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek se věnuje F. X. Šaldovi u příležitosti 150. výročí od narození kritika. Autor připomíná základní teze z eseje "Nová krása : její...
Article
119
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 86-88
Annotation: Recenze románu "Domeček" T. Límanové.
Article
120
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 103-104
Annotation: Recenze monografie "Uklizený stůl, aneb, Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi" J. Opelíka.
Article