By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 4, prosinec, s. 210-213
Annotation: Recenze.
Article
102
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 4, prosinec, s. 173-182
Annotation: Esej o díle F. Kafky; přetištěno z: Akord, 1937.
Article
103
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 4, prosinec, s. 170
Annotation: K otištěným dvěma básním (s. 169-170) B. Schovancové, autorky 21 básnických sbírek, píšící též francouzsky.
Article
104
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 139-140
Annotation: Nekrolog k úmrtí manželky spisovatele a tajně vysvěceného kněze Z. Gajdoše ve věku 95 let.
Article
105
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 141-145
Annotation: Esej o J. Čapkovi přetištěný z: Akord, 1937.
Article
106
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 151-156
Annotation: Polemický článek o básnickém díle R. Preisnera pranýřující nekompetentnost nekrologu R. P. v Lidových novinách (7. 8. 2007); s otištěním...
Article
107
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 159-163
Annotation: Polemická glosa k citovaným úvahám J. V. o udávání a špehování.
Article
108
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 156-159
Annotation: Recenze.
Article
109
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 87-92
Annotation: Studie.
Article
110
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 95-98
Annotation: O "spirituálním ateismu" bratří Čapků, zděděném po jejich otci, a antisemitské brožurce J. Nerudy, jak o nich píše R. Vrba; v rubrice O knihách.
Article
111
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 98-101
Annotation: Recenze.
Article
112
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 101-106
Annotation: Studie o okolnostech vzniku posmrtně vydané sbírky; též vydávání děl I. Herrmanna.
Article
113
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 108-111
Annotation: Recenze.
Article
114
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 80-82
Annotation: Medailon; s poznámkou Doslov ke třetímu vydání Žernovu.
Article
115
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 23-24
Annotation: Medailon.
Article
116
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 20-22
Annotation: Medailon výtvarného teoretika a estetika.
Article
117
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 27-28
Annotation: Bio-bibliografická poznámka (kompletní slovníkové heslo) k otištěnému fejetonu J. Beneše.
Article
118
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 37-39
Annotation: O povaze E. Bondyho a jeho spolupráci se Státní bezpečností (131 udavačských zpráv během šesti let); vyvoláno článkem J. Honzírka v týdeníku...
Article
119
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 39-41
Annotation: Recenze.
Article
120
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 43-45
Annotation: Recenze.
Article