By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
102
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 2
Annotation: Ve výběru zastoupeni: Holoubek Jaroslav ad.; též o někdejším ohlasu Křesťanových fejetonů Myš v 11. patře.
Article
103
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 1, 4
Annotation: Přetištění stati z Kritického sborníku 1985 - vznikla v období nacistické okupace.
Article
104
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
105
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 12-13
Annotation: O "středoevropském setkání" věnovaném poezii 33. Incontri Culturali Mitteleuropei 1989.
Article
106
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 14-15
Annotation: Recenze. - Sbírka vyšla ve společném obalu se dvěma kazetami: Seifert Jaroslav, Z těch nebudu, kdož opouštějí (Verše a vzpomínky J. Seiferta);...
Article
107
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 3, 18. 1., s. 2
Annotation: K výročí narození 22. 1.
Article
108
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 2
Annotation: O spisovatelské organizaci vzniklé 28. 11. 1989 z Klubu nestraníků.
Article
109
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 2
Annotation: Zasláno k zprávě o setkání představitelů Sdružení českých spisovatelů: Dušek Václav, Kostrhun Jan s představiteli Akčního výboru Svazu...
Article
110
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: O připravovaném setkání exilových a domácích spisovatelů.
Article
111
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: O časopise "pro literaturu, umění a kritiku" filozofické fakulty UK.
Article
112
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: K básni M. F. Podzimní epištola (Rudé právo 23. 12. 1989).
Article
113
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 3
Annotation: S přetištěním básně Podzimní epištola z Rudého práva 23. 12. 1989 a s paralelním textem parodie na tuto báseň (Boleslav Dařbuján: Zimní...
Article
114
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 4
Annotation: Polemická reakce na rozhovor s: Prouza Petr a Kolár Vladimír, účastníky setkání některých exilových a domácích spisovatelů ve Frankenu (K,...
Article
115
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 5
Annotation: Výběr z básní inspirovaných 17. listopadem.
Article
116
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor o Strožovu nakladatelství a časopisu Obrys, jeho edici Poezie mimo domov, jeho vlastní básnické tvorbě a jeho názorech na situaci (datováno...
Article
117
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 10-11
Annotation: Přetisk části studie uveřejněné v 28. čísle Zpravodaje Společnosti bratří Čapků; kapitoly: Bergsonovy stopy v Povětroni - Paměť, Hra s...
Article
118
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
119
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 1, 4
Annotation: O návratu k dílu: T. G. M., Palacký František ad.
Article
120
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 11. 1., s. 2
Annotation: O členské schůzi bývalé pobočky Svazu českých spisovatelů v Ostravě 20. 12. 1989.
Article