By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 441-462
Annotation: Studie o konstruování lyrického subjektu ve slovenské experimentální poezii P. Macsovszkého a M. Habaje. Metodologický autorka studie vychází...
Article
102
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 430-440
Annotation: Studie o formách prezentace melancholie ve slovenské romantické literatuře. Autorka se v tom kontextu soustřeďuje na deníky a korespondenci M. Dohnányho.
Article
103
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 417-429
Annotation: Studie o konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti R. Chmela. Autorka analyzuje tento fenomén na příkladu edice Hviezdoslavova...
Article
104
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 68-87
Annotation: Studie o identifikování "poetiky přítomnosti" v aktivitách československých subkultur po roce 1948. Autor vychází z konceptů "principu autenticity"...
Article
105
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 233-236
Annotation: Recenze.
Article
106
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 216-232
Annotation: Studie o současné česko-slovenské fanouškovské literatuře (fan fiction). Autoři sledují vlastní tvorbu čtenářů, jež je inspirována a odvozena...
Article
107
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 172-179
Annotation: Studie o literárněvědné a literárněkritické činnosti V. Petríka.
Article
108
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 346-357
Annotation: Studie o uchopení problematiky dějin literárního překladu a interliterárních vztahů v monografii "Bohuslav Tablic. Život a dielo" R. Bráně.
Article
109
110
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 140-152
Annotation: Rozhovor se slovenským literárním teoretikem P. Zajacem o lyrickém minimalismu v literatuře a umění; datováno: 15.-16. 3. 2019.
Article
111
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 9-27
Annotation: Studie sledující vzájemné inspirace v básnické tvorbě obrozeneckých básníků: Ukrajince T. Ševčenka a Slováka J. Kollára.
Article
112
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 163-164
Annotation: Zpráva o konání workshopu na téma Digital Humanities na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře (15. 3. 2019).
Article
113
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 160-162
Annotation: Recenze.
Article
114
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 157-159
Annotation: Recenze.
Article
115
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 129-139
Annotation: Studie o básni "Klobúk vína" J. Ondruše srovnává její časopiseckou a knižní variantu; připojeny básně.
Article
116
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 114-128
Annotation: Studie o existenciálních aspektech literární tvorby L. Laholy na příkladu novely "Vtáčí spev".
Article
117
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 103-113
Annotation: Studie o významu pojmu poetika, jak vyplývá ze studie P. Zajace "Prolegomena k poetike slovenské literatúry po roku 1945". Autorka se soustřeďuje...
Article
118
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 88-102
Annotation: Studie o pozici literárního díla v rámci střetu mezi obecnými pravidly literárního diskurzu a jeho jedinečným charakterem, vyplývajícím z...
Article
119
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 241-244
Annotation: Recenze.
Article
120