By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 11, 2002, č. 2, 9. 1., s. 1-2
Annotation: Rozhovor s protagonisty televizní literární revue.
Article
102
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 3, s. 12-14
Annotation: Recenze.
Article
103
by Lukeš, Jan, 1950-
Published Praha : PEN klub - České centrum, 2002.
Annotation: Programový bulletin; s uvedeným medailonkem laureáta.
Book
104
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2002, jaro, s. 126-127
Annotation: Medailon.
Article
105
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 6 (20), 2001, č. 12, prosinec, příl. Vánoce s knihou, s. 15, 17-19
Annotation: Rozhovor o televizní revue.
Article
106
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 48, 28. 11., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
107
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, 2001, č. 22, 28. 5., s. 79
Annotation: Recenze.
Article
108
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 19, 9. 5., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
109
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 78, 2. 4., s. 7
Annotation: Připojen článek Milana Kundery o Zdeně a Josefu Švoreckých.
Article
110
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 11, 2001, č. 78, 2. 4., s. 7
Annotation: Článek k uděleným cenám.
Article
111
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 12, 21. 3., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
112
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 11, 2001, č. 58, 9. 3., s. 7
Annotation: Komentář k soudnímu sporu o pozůstalost.
Article
113
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 58, 9. 3., s. 7
Annotation: Článek.
Article
114
Annotation: Výpravná publikace - katalog, s uvedenými texty.
Book
115
In: Přelet. -- s. 121-123
Annotation: Doslov.
Book Chapter
116
In: 54 týdnů dobrého roku. -- s. 142-158
Annotation: Rozhovor plnící funkci doslovu k výpravné publikaci, obsahující soubor "popovických flašek" sochaře V. Preclíka z r. 1975 doprovázený jeho...
Book Chapter
117
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 10, Recenzní příloha, s. 12-14
Annotation: Recenze.
Article
118
In: Nestačím se divit. -- s. [57-58]
Annotation: Doslov; s biografickou poznámkou o autorovi (s. [62]), s poznámkou ilustrátora V. Komárka (s. [63]).
Book Chapter
119
Annotation: Sborník studií opírající se o dvě příručky vydané v roce 1991: Studie o české literatuře na přelomu století (Praha, Karolinum, red. J. Hrabáková);...
Book
120
by Liehm, A. J. 1924-2020, Lukeš, Jan, 1950-
Published Praha : Národní filmový archiv, 2001.
Annotation: Soubor rozhovorů A. J. Liehma s uvedenými českými a slovenskými filmaři z let 1964-1969 (kniha měla vyjít roku 1969 v Mladé frontě pod názvem...
Book