By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1361
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1947, č. 9/10, 30. 6., s. 141-142
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem Josefem Ošmerou, mj. o jeho literárních začátcích, o nové sbírce jeho veršů "Režnou nití", ale i...
Article
1362
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1947, č. 9/10, 30. 6., s. 143
Annotation: Redakční rozhovor s českou básnířkou Julií Strimplovou, mj. o počátcích její tvorby a o souboru jejích básní vydaných pod názvem "Smolné...
Article
1363
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1947, č. 9/10, 30. 6., s. 141
Annotation: Redakční rozhovor s českým prozaikem A. Šrámkem o novém vydání jeho knihy Dubrovník, která vyšla poprvé začátkem války; co vedlo autora...
Article
1364
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1947, č. 8, 30. 4., s. 120
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem M. Jirkem, o jeho literárních začátcích, první knize "Duben" a zejména o jeho poslední básnické sbírce...
Article
1365
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1947, č. 8, 30. 4., s. 121
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem Zdeňkem Spilkou, mj. o svých začátcích, o nové básnické sbírce "Rozhraní času", která vznikala ve...
Article
1366
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1947, č. 6, 28. 2., s. 91-92
Annotation: Článek o knižním trhu a politizaci kulturních listů.
Article
1367
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 31, 1947, č. 1, s. 16
Annotation: Zpráva o životním jubileu F. Šrámka a I. Olbrachta.
Article
1368
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, 30. 11., s. 48
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem A. Trýbem o románu "Císař chudých".
Article
1369
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, 30. 11., s. 48
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem F. Listopadem o jeho knize poesie "Jarmark", která vznikala ve válečných letech; názvem míněn jarmark...
Article
1370
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, 30. 11., s. 49
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem J. Nečasem, mj. o mezinárodních stycích a Moravském kole spisovatelů, zejména o úsilí tohoto sdružení...
Article
1371
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, 30. 11., s. 50
Annotation: Redakční rozhovor s českým prozaikem J. Knobem o jeho literárních začátcích a zejména o jeho nové knize "Kámen ze všech nejkrásnější".
Article
1372
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, 30. 11., s. 50-51
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem J. Vladislavem, autorem dvou básnických sbírek a překladatelem, o situaci současné mladé literární generace..
Article
1373
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, 30. 11., s. 51
Annotation: Redakční rozhovor s českým prozaikem J. Spáčilem o tom, co ho přivedlo k literatuře, o své knize "Mlhy nad domovem", kterou považuje za nejúspěšnější,...
Article
1374
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 3/4, 30. 11., s. 52
Annotation: Redakční rozhovor s českým prozaikem V. Martínkem.
Article
1375
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 2, 31. 10., s. 23
Annotation: Redakční rozhovor s českým prozaikem F. Křelinou o jeho knize "Zmijí dědek"
Article
1376
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 2, 31. 10., s. 24
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem M. Elplem o jeho literárním vývoji a některých jeho knihách.
Article
1377
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 2, 31. 10., s. 24
Annotation: Redakční rozhovor s českým básníkem Zdeňkem Spilkou o jeho sbírce říkadel pro děti "Říkej nám, táto!".
Article
1378
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946, č. 1, 30. 9., s. 7
Annotation: Redakční rozhovor s českou prozaičkou Olgou Košutovou, mj. o její knize "U Svatobořic" a jejím nuceném pobytu v internačním táboře u Svatobořic.
Article
1379
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 115, 1946, č. 1/2, s. 7-8
Annotation: V úvodní slovo k prvnímu poválečnému číslu časopisu (shrnut osud vydávání časopisu za války a výhledy do dalších let).
Article