By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 792-826
Annotation: Studie se soustředí na téma panegyrické tvorby věnované panovníkovi, konkrétně Matyáši Habsburskému. Oproti nepočetným literárním dílům...
Article
122
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 827-848
Annotation: Studie má být prvním krokem k reflexi pojmu "humanistické drama", která dle autorky v české teatrologii dosud chybí. Autorka studie vychází z...
Article
123
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 849-875
Annotation: Studie sleduje, jak bylo v humanistické literatuře traktováno téma tzv. dívčí války. Autorka navazuje na koncepty historického narativismu a ptá...
Article
124
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 925-928
Česká literatura v síti [online]. -- 30. březen 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 949.
Article
125
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 929-933
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 950.
Article
126
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 775-780
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
127
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 752-757
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 783.
Article
128
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 645-683
Annotation: Studie hledá nové interpretační přístupy k legendě o svatém Prokopovi "Sláva svatoprokopská" (1662) Fridricha Bridela a k české hagiografii...
Article
129
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 684-710
Annotation: Studie se zabývá pojetím média v díle britského literárního a kulturního teoretika R. Williamse. Vychází z pozorování, že pojem médium se...
Article
130
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 711-736
Annotation: Studie se zabývá teoretickými předpoklady přechodu J. Mukařovského a F. Vodičky od strukturalismu k marxismu a podobami poválečného - i poúnorového...
Article
131
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 758-762
Česká literatura v síti [online]. -- 27. 1. 2020
Annotation: Nekrolog literárního vědce; mj. znalce díla O. Březiny. Bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 781-782.
Article
132
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 762-765
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 3. 2020
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorce nekrologu připojena na s. 784.
Article
133
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 772-774
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu pořádaném 17. 10. 2019 v Ústavu pro českou literaturu, v jehož rámci byly prezentovány výsledky projektu "Future of Polish...
Article
134
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 769-771
Česká literatura v síti [online]. -- 28. 10. 2019
Annotation: Článek k 90. narozeninám literárního historika J. Brabce; bio-bibliografická poznámka o autorovi článku připojena na s. 782-783.
Article
135
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 765-769
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu konaném 17. 9. 2019 ve Vile Lanna ve spolupráci Historického ústavu a Ústavu pro českou literaturu AV ČR u příležitosti...
Article
136
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 747-752
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
137
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 742-746
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 781.
Article
138
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 739-742
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
139
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 737-739
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 2. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
140
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 583-591
Annotation: Recenze dvou publikací věnovaných J. Zahradníčkovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 635.
Article