By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 10, prosinec, s. 546-548
Annotation: Recenze.
Article
122
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 10, prosinec, s. 548-550
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 10, prosinec, s. 550-551
Annotation: Recenze prvotiny ve Švédsku žijící autorky.
Article
124
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 10, prosinec, s. 551-558
Annotation: Recenze-esej.
Article
125
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 9, listopad, s. 481-483
Annotation: Medailon autora prvního novočeského cestopisu; zejména o jeho pobytu ve Vídeňském Novém Městě.
Article
126
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 9, listopad, s. 484-488
Annotation: Medailon průkopníka lyžařského sportu, "původně českého učitele, katolíka a mírného krajinného básníka"; v úvodu kritika fiktivní osobnosti...
Article
127
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 9, listopad, s. 488-489
Annotation: Medailon u příležitosti udělení státního vyznamenání k 28. 10. 2006.
Article
128
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 9, listopad, s. 490-494
Annotation: Medailon.
Article
129
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 8, říjen, s. 436-441
Annotation: Recenze.
Article
130
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 8, říjen, s. 443-445
Annotation: Poznámka k otištěnému obsáhlému úryvku z dopisu.
Article
131
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 8, říjen, s. 442-443
Annotation: Recenze.
Article
132
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 8, říjen, s. 427-435
Annotation: Studie.
Article
133
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 7, září, s. 339
Annotation: K otištěné básni J.V. Pro deset spravedlivých (Připomínka vraždění z konce Srpna) (s. 337-339); o autorově zážitku z noci z 20. na 21. 8....
Article
134
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 7, září, s. 344-347
Annotation: Polemika s recenzí prózy v Akordu č. 5/2006; datováno Praha 15. 9. 2006. - Připojena odpověď autorky recenze.
Article
135
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 7, září, s. 386-391
Annotation: Recenze.
Article
136
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 326-330
Annotation: Recenze.
Article
137
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 330-331
Annotation: Recenze.
Article
138
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 286-287
Annotation: Úvaha.
Article
139
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 282
Annotation: Autobio-bibliografická poznámka k otištěné básni V.S. Vernisáž (s. 281).
Article
140
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 254-257
Annotation: Medailon prozaika.
Article