By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 5, 6. 1., příl. Víkend MF, č. 1, s. 4
Annotation: Přehled života a díla.
Article
122
123
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 2, 3. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
124
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 2, 3. 1., s. 4
Annotation: Konfrontační otištění dvou básní V. H. : Únor (úryvek) a 17. listopad (Týdeník Čs. rozhlas, č. 53/1989).
Article
126
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 306, 29. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
127
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 305, 28. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
128
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 303, 24. 12., Příloha, s. 4
Annotation: Příspěvek vyžádaný redakcí MF na téma Emigrace a vlast.
Article
129
130
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 303, 24. 12., Příloha, s. 3
Annotation: Článek o svém vztahu k vlasti.
Article
131
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 302, 23. 12., s. 4
Annotation: Z dopisu zaslaného (a tam neotištěného) Rudému právu k jeho článku Kdo je Václav Havel - zkráceně převzato z LN.
Article
132
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 300, 21. 12., s. 4
Annotation: Polemika s článkem redaktora Rudého práva: Cinger František, Za "zakázanými knihami" do Památníku písemnictví (o tamní výstavce).
Article
133
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 299, 20. 12., s. 4
Annotation: Citováno z dopisu: Jelínek Antonín k prohlášení Výboru: Svaz českých spisovatelů, podepsanému mj. : Hrzalová Hana, Pilař Jan, Rzounek Vítězslav,...
Article
134
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 298, 19. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
135
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 298, 19. 12., s. 4
Annotation: K 21. 12.
Article
136
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 296, 16. 12., s. 3
Annotation: Reportáž.
Article
137
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s písničkářem.
Article
138
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 290, 9. 12., Příloha, s. 2
Annotation: Rozhovor s písničkářem.
Article
139
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor o jejich literární činnosti a o nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
140
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 4
Annotation: Poznámka.
Article