By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 319-322
Annotation: Recenze.
Article
122
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 60-64
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 414-416
Annotation: Recenze.
Article
124
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 65-66
Annotation: Zpráva o konání semináře "Modernizmus v slovenskej literatúre 1900-1948" (11. 12. 2018).
Article
125
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 245-246
Annotation: Zpráva o konání semináře "Vladimír Petrík: člověk a literatúra" (21. 3. 2019) v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy.
Article
126
127
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 207-215
Annotation: Studie o "Cestopisu do Horní Italie" J. Kollára jako specifické realizaci žánru cestopisu. Autor se zaměřuje na ty fragmenty textu, které jsou...
Article
128
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 44-50
Annotation: Studie o životu a dílu M. Mušinky - slovenského ukrajinisty a folkloristy.
Article
129
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 143-147
Annotation: Nekrolog.
Article
130
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 130-142
Annotation: Studie se zabývá proměnou způsobu vnímání žánru idyly ve tvorbě M. Kukučína. Autorka analyzuje v tom kontextu dva texty, které autor nechal...
Article
131
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 89-102
Annotation: Studie se zabývá charakteristikou narativní struktury v subžánru rodinné ságy. Autor sleduje různé druhy nartivů v dílech T. Manna, J. Galsworthyho,...
Article
132
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie se zabývá básnickou tvorbou J. Hollého. Autorka se soustřeďuje na inspirace antickou poezii v díle slovenského básníka. Studii doplňují...
Article
133
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 183-197
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Rivers of Babylon" P. Pišťanka v kontextu postmoderní literatury. Autorka se soustřeďuje na...
Article
134
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 165-182
Annotation: Studie se zabývá koncepcí česko-slovenské vzájemnosti v cestopisu "Cesta Slováka ku bratrům slovenským na Moravě a v Čechách" J. M. Hurbana.
Article
135
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 84-86
Annotation: Zpráva o průběhu konference.
Article
136
137
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 79-80
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
138
139
140