By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


121
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 69-70
Annotation: Vzpomínka v rubrice Spisovatelé o sobě a o svém díle.
Article
122
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
123
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 7-8
Annotation: Medailón k 65. výročí narození J. Z.; na s. 8 připojena výběrová bibliografie z díla J. Z. a literatury o něm.
Article
124
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 75-76
Annotation: Medailón k 60. výročí úmrtí J. Z.; na s. 76 připojena výběrová bibliografie z díla B. B. a literatury o ní.
Article
125
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 76
Annotation: Medailón k 40. výročí úmrtí E. Š.; na s. 77 připojena výběrová bibliografie z díla E. Š. a literatury o něm.
Article
126
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 79
Annotation: Nekrolog Z. H. (19. 9. 1934 - 6. 4. 1996).
Article
127
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 81
Annotation: Recenze.
Article
128
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article
129
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 84
Annotation: Recenze.
Article
130
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 1-7
Annotation: Bibliografie.
Article
131
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 85-86
Annotation: Medailón k sedmdesátinám J. N.
Article
132
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 89-90
Annotation: Článek k 40. výročí založení časopisu; Zlatý máj.
Article
133
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 90-91
Annotation: O mezinárodní konferenci, konané 6. 3. v Brně.
Article
134
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 91-93
Annotation: Studie.
Article
135
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 95
Annotation: O 3. ročníku prodejní výstavy dětské literatury Čteme všichni, pořádaném Sukovou knihovnou a konaném 2. 4. v Praze, a o čtenářské anketě...
Article
136
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 51-53
Annotation: Přehledově o Čapkově prozaické tvorbě pro děti.
Article
137
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 74
Annotation: O vztahu autora článku a dnešní mladé generace k poezii K. T.; k 50. výročí úmrtí básníka.
Article
138
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 86-88
Annotation: Medailón k 70. výročí narození L. S. 17. 5.
Article
139
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 1
Annotation: Poznámka k výročí založení časopisu.
Article
140
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 2-3
Annotation: Článek o projektu soupisu děl literatury pro děti do r. 1948, iniciovaném na konferenci pořádané Ústavem literatury pro mládež Masarykovy univerzity...
Article