By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


122
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 263, 11. 11., s. 13
Annotation: Zamyšlení nad funkcí literatury v současné české společnosti.
Article
123
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 45, 1. 11., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos, spojených úvahou o "ženské literatuře".
Article
125
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 34, 16. 8., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
126
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 25, 14. 6., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
128
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 90, 15. 4., s. 13
Annotation: Komentář k průběu festivalu.
Article
129
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 13, duben, s. 37-38
Annotation: Zpráva o udělení ceny a proslov.
Article
130
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 23. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor o televizním dokumentu o K. Peckovi.
Article
131
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 12, 15. 3., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o rozhovoru s politickým vězněm M. Čapkem v RR č. 42 a o Hiršalových překladech Morgensterna.
Article
132
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2000, č. 56, březen, s. 3
Annotation: Referát o předání cen 16. 1. v reprezentačních prostorách pražského primátora J. Topolovi a J. Krupičkovi; s otištěním laudatií.
Article
133
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 24, 29. 1., příl. Nedělní LN, s. 19
Annotation: O zveřejňování intimit a pikantností v současné memoárové literatuře; s dalšími články na monotematické straně Prastará potřeba drbu...
Article
134
by Lukeš, Jan, 1950-, Verner, Pavel, 1947-2009
Published B. m. : b. n., 2000.
Annotation: Programový bulletin; s uvedenými medailonky laureátů (Cenu K. Č. získal J. Topol, Cenu PEN klubu J. Krupička).
Book
135
by Lukeš, Jan, 1950-
Published Praha : Evropské město kultury 2000 v Nakladatelství Jalna, 2000.
Annotation: S oddíly: Architektura, Muzea a sbírkové galerie, Umění a výstavní prostory, Hudba, Divadlo, Film a kina, Literatura a knihovny (viz rozpis), Kulturní...
Book
136
In: Zvuk. -- ISSN 1214-0139. -- Roč. 6, 2000, jaro, s. 93
Annotation: Zpráva o 4. udělení ceny Českého Pen klubu J. Krupičkovi a J. Topolovi 16. 1. 2000; s otištěním jejich medailonů a laudatií.
Article
137
138
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 253, 30. 11., s. 13
Annotation: Referát o šestidílném televizním dokumentárním seriálu Semafor atd. a o dvacetisvazkovém projektu Encyklopedie Jiřího Suchého; s rozhovorem...
Article
139
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 44, 3. 11., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
140
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 236, 9. 10., příl. Nedělní LN, s. 25-26
Annotation: Recenze dosavadních biografií V. H. a jeho dvou manželek.
Article