By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1501
1502
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 11, listopad, s. [12]
Annotation: Knižní tip na román Z. Zapletala.
Article
1503
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 1, 2002, č. 1, podzim, s. 2
Annotation: Úvodník k prvnímu číslu regionálního periodika "Čaj" (časopis autorů Jičínska), v němž by měla vycházet zejména beletrie.
Article
1504
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 1, 2002, č. 1, podzim, s. 17-20
Annotation: Povídka.
Article
1505
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 10, říjen, s. [11]
Annotation: Zpráva s propozicemi literární soutěže pro sci-fi a fantasy povídky.
Article
1506
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 10, říjen, s. [12]
Annotation: Zpráva s propozicemi druhého ročníku "Řehečské slepice" s mottem: "Řeheč ve 22. století".
Article
1507
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 10, říjen, s. [6]
Annotation: Reportáž z třetího ročníku "Dne poezie v Broumově" (září 2002).
Article
1508
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 10, říjen, s. [7]
Annotation: Přetisk úvodníku nového periodika Čaj (časopis autorů Jičínska).
Article
1509
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 10, říjen, s. [10]
Annotation: Zpráva s propozicemi.
Article
1510
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 10, říjen, s. [2]-[3]
Annotation: Úvaha nad literárními soutěžemi z pohledu regionálního autora.
Article
1511
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 9, září, s. [4]
Annotation: Zpráva o literární soutěži časopisu "Pohled" na téma "Můj letní příběh".
Article
1512
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 9, září, s. [9]
Annotation: Knižní tip na prózu A. Lustiga.
Article
1513
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 9, září, s. [9]
Annotation: Soubor zpráv o členech jičínského "Literárního spolku", mj. o ocenění B. Procházky (1. místo) a V. France (3. místo) v literární soutěži...
Article
1514
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 9, září, s. [10]
Annotation: Krátká zpráva o zapojení "Literárního spolku" do festivalu "Jičín - město pohádky".
Article
1515
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 9, září, s. [11]
Annotation: Soubor zpráv s propozicemi literárních soutěží: "Kamenická podkova 2002", "Literární cena Friedricha Nietzsche 2003" a "Všeň 2002".
Article
1516
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 9, září, s. [2]
Annotation: Úvaha o činnosti jičínského "Literárního spolku".
Article
1517
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 8, srpen, s. [4]
Annotation: Glosa k možnostem publikační činnosti regionálních autorů, osobní zkušenost autora s časopisem "Host".
Article
1518
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 8, srpen, s. [5]-[6]
Annotation: Dopis bývalé členky jičínského "Literárního spolku".
Article
1519
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 8, srpen, s. [10]-[11]
Annotation: Úryvek z připravované novely.
Article
1520
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 3, 2002, č. 8, srpen, s. [12]
Annotation: Soubor zpráv, o ohlasu novely V. France "Jak na Nový rok" v regionálních novinách a obdržení čestného uznání pro B. Ištvánka v literárněvědné...
Article