By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 765-769
Česká literatura v síti [online]. -- 10. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu konaném 17. 9. 2019 ve Vile Lanna ve spolupráci Historického ústavu a Ústavu pro českou literaturu AV ČR u příležitosti...
Article
142
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 747-752
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
143
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 742-746
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 781.
Article
144
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 739-742
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
145
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 737-739
Česká literatura v síti [online]. -- 24. 2. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
146
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 583-591
Annotation: Recenze dvou publikací věnovaných J. Zahradníčkovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 635.
Article
147
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 467-496
Annotation: Studie podává náhled na různé podoby sfingy v české poezii druhé poloviny 19. století, kdy se začala jako dobově atraktivní motiv šířit...
Article
148
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 524-528
Annotation: Úvodní článek k sérii textů na téma diachronní naratologie středověku (v kontextu české literatury) inspirovaný "manifestem" E. von Contzen,...
Article
149
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 623-624
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 638.
Article
150
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 624-626
Annotation: Nekrolog; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 636.
Article
151
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 627-633
Annotation: Přehled významných prací literárněvědné bohemistiky.
Article
152
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 571-582
Annotation: Recenzní studie; bio-bibliografická poznámka o autorce studie připojena na s. 634.
Article
153
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 497-523
Annotation: Studie se věnuje postižení proměn venkovského románu a přístupů k venkovské tematice v próze v období Protektorátu Čechy a Morava. Autor...
Article
154
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 529-555
Annotation: Studie manifestuje potřebu diachronní naratologie středověku; v jejím závěru autorka formuluje Deset tezí pro naratologii středověku. Bio-bibliografická...
Article
155
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 556-562
Annotation: Článek ze série textů k diachronní naratologii středověku inspirovaných "manifestem" E. von Contzen, jehož překlad předchází na s. 529-555....
Article
156
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 563-568
Annotation: Článek ze série textů k diachronní naratologii středověku inspirovaných manifestem E. von Contzen, jehož překlad předchází na s. 529-555....
Article
157
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 569-570
Annotation: Komentář k vývoji bádání o diachronní naratologii středověku navazuje na text "manifestu", který inspiroval sérii článků v tomto čísle...
Article
158
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 591-595
Česká literatura v síti [online]. -- 6. 1. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 637.
Article
159
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 595-601
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 1. 2020
Annotation: Recenze publikace vydané v návaznosti na zmíněnou výstavu; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 636-637.
Article
160
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 601-605
Česká literatura v síti [online]. -- 16. 12. 2019
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 634.
Article