By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 72-76
Annotation: Stať o humanistickém dramatu a jeho tradici v českých zemích na příkladu dramatu D. Stodolia. Autorka analyzuje užití expresivit (inherentních...
Article
142
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 83-87
Annotation: Úvaha o dichotomii v pojetí literární výchovy: tradiční versus inovační (interpretační, expresivní). Autor se zamýšlí nad otázkou kvantity...
Article
143
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 88-92
Annotation: Článek se zabývá současnými romány, jejichž autoři jsou literárními vědci, kteří se v nich zabývají tématem stárnutí a stářím. Dále...
Article
144
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 94-95
Annotation: Portrét J. Kostečky.
Article
145
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 96-98
Annotation: Článek shrnuje historii polského bohemistického časopisu Bohemistyka, jeho rubriky a obsahovou náplň.
Article
146
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 98-99
Annotation: Nekrolog M. Buriánkové (září 2016).
Article
147
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 99-101
Annotation: Medailon spisovatele M. Nohejla.
Article
148
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 6-12
Annotation: Portrét J. Havlíčka shrnuje především jeho literární činnost.
Article
149
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 13-20
Annotation: Stať se zabývá experimentální prózou Z. Brabcové. Autorka rozebírá její specifickou práci s narativem v románech: Daleko od stromu, Stropy,...
Article
150
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 34-39
Annotation: Rozbor literárního stylu českého prozaika P. Brycze.
Article
151
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 41-42
Annotation: Medailon polského polonisty a bohemisty M. Balowskeho.
Article
152
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 42-44
Annotation: Článek shrnuje, co se změnilo na webových stránkách Asociace češtinářů, co obsahují a co v průběhu roku redakce musela změnit.
Article
153
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 44-46
Annotation: Medailon prozaika Z. M. Kuděje.
Article
154
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 46-48
Annotation: Stať rozebírá obsah slovníku Daniela Adama z Veleslavína, autorovu snahu nacházet české synonymní výrazy pro cizojazyčná pojmenování. Autorka...
Article
155
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 111-117
Annotation: Článek se zabývá životem a dílem J. Žáka, které autor zasazuje do širšího dobového literárního kontextu. Autor se zaměřuje na rozbor románového...
Article
156
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 122-127
Annotation: Autor článku sleduje prezentaci spisovatele J. Durycha v českých čítankách po roce 1989.
Article
157
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 143-147
Annotation: Článek obsahuje analýzu prvotiny V. Hanišové Anežka. Autorka ji zařazuje do aktuálního literárního kontextu a hledá intertextovost s dílem...
Article
158
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 149-151
Annotation: Nekrolog S. Machové († 26. 9. 2016).
Article
159
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 152-153
Annotation: Portrét.
Article
160
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article