By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 258-260
Annotation: Medailon A.V. Šembery.
Article
142
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 273-274
Annotation: Recenze výboru z polonistických studií.
Article
143
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 276-279
Annotation: Recenze.
Article
144
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 274-275
Annotation: Kritická glosa.
Article
145
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 275-276
Annotation: Recenze srovnávající novelu se "studentskými" prózami J. Žáka.
Article
146
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 4, duben, s. 193-194
Annotation: Medailon básníka a prozaika J. Merhauta (datum úmrtí uvedeno podle údaje na náhrobku na brněnském Ústředním hřbitově).
Article
147
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 4, duben, s. 215-217
Annotation: Recenze.
Article
148
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 4, duben, s. 218-220
Annotation: Recenze.
Article
149
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 4, duben, s. 173-177
Annotation: Esej o náboženské poezii M. Dolistové; s medailonem básnířky a výborem z jejích básní (s. 178-184).
Article
150
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 3, březen, s. 157-161
Annotation: Recenze.
Article
151
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 3, březen, s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
152
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 3, březen, s. 135-141
Annotation: Výběr glos, včetně literárně-teologických.
Article
153
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 3, březen, s. 142-144
Annotation: Medailon R. Svobodové.
Article
154
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 2, únor, s. 104-106
Annotation: Recenze.
Article
155
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 2, únor, s. 108-111
Annotation: Komentář k slovníkovému heslu a autobiografickému textu autorky dívčích románů I. Březinové, otištěným v měsíčníku Pražské plynárenské...
Article
156
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 2, únor, s. 76-78
Annotation: Medailon básníka-kněze.
Article
157
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 25-30
Annotation: Medailon.
Article
158
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 32-37
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Čepem v roce 1964 v Paříži a jeho vyprávění o okolnostech útěku z Československa v červenci 1948; též o J. Voskovcovi...
Article
159
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 45-47
Annotation: Recenze.
Article
160
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 47-51
Annotation: Komentář k vybraným citátům z Kolářových zápisků, snad i recenze.
Article