By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 139, 14. 6., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Článek s úryvky z pamětí pražského ruského spisovatele K. Č. Události, setkání, úvahy, jejichž rukopis je uložen v Literárním archivu...
Article
142
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 139, 14. 6., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: Glosa k vydání.
Article
143
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 138, 13. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
144
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 138, 13. 6., s. 12
Annotation: Čtenářský ohlas.
Article
145
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 137, 12. 6., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání: Slovník spisovatelů anglické literatury a o dalších slovnících spisovatelů, které chystá nakladatelství Libri.
Article
146
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 136, 11. 6., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
147
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 134, 8. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
148
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 131, 5. 6., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání třísvazkového katalogu bohemik z let 1500-1800.
Article
149
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 130, 4. 6., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
150
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 127, 31. 5., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Článek mj. o satirickém legionářském časopise Houpačky, který vycházel jako měsíčník v Irkutsku v roce 1919 (redaktor: Rada Jan).
Article
151
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 127, 31. 5., příl. Slovo na víkend, s. 9
Annotation: Recenze; též o: Pekárková Iva, Dej mi ty prachy (Nakladatelství Lidové noviny).
Article
152
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 127, 31. 5., příl. Slovo na víkend, s. 5
Annotation: O slovníkové a encyklopedické produkci nakladatelství Libri.
Article
153
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 127, 31. 5., příl. Slovo na víkend, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
154
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 126, 30. 5., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
155
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 125, 29. 5., s. 13
Annotation: Referát o 2. mezinárodním knižním veletrhu v Praze.
Article
156
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 120, 23. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o výsledcích 31. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 1995.
Article
157
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 120, 23. 5., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
158
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 120, 23. 5., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
159
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 119, 22. 5., s. 13
Annotation: Rozhovor; Simonová Yvetta.
Article
160
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 119, 22. 5., s. 1
Annotation: Nekrolog.
Article