By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 10
Annotation: Autobiografické vzpomínání v rubrice Spisovatelé o sobě a o svém díle; připojeno vzpomínání Plívová-Šimková Věra, Všechno začíná v...
Article
142
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
143
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 17
Annotation: Poznámka k básni výtvarníka F. S. Předjaří, otištěné na s. 17.
Article
144
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 20
Annotation: Nekrolog k 7. 1.
Article
145
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 21-25
Annotation: Spisovatelské medailóny k výročím, opatřené výběrovými bibliografiemi z díla spisovatele a literatury o něm: mj. Ludvík Aškenazy, (24. 2....
Article
146
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 25-26
Annotation: Medailón k 75. výročí narození L. A. 24. 2. a 10. výročí úmrtí 17. 3.
Article
147
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 26-28
Annotation: Medailón k 150. výročí narození J. K. 4. 1.
Article
148
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 30
Annotation: Recenze.
Article
149
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article
150
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
151
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
152
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 34-35
Annotation: Recenze; též o další knize edice výborů světových i našich pohádek O pyšných princeznách, Praha, Albatros 1995.
Article
153
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 38-39
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
154
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 39-41
Annotation: Recenze knihy textů dětských autorů z terezínského ghetta, oceněné v soutěži Zlatá stuha na s. 41 připojeny Výroční výsledky soutěže...
Article
155
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 43-44
Annotation: Skupina poznámek a korespondence týkající se polemiky o plagiátu v literární soutěži dětských autorů mezi Borská Ilona a Žáček Jiří (minulý...
Article
156
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 45-47
Annotation: Článek k historii časopisu.
Article
157
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 47-48
Annotation: Recenze části týkající se literatury pro děti.
Article
158
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 1-8
Annotation: Samostatná bibliografická příloha.
Article
159
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 6-9; č. 2, červen, s. 57-61; č. 3, září, s. 104-106
Annotation: Vzpomínka v seriálu Šéfredaktoři Zlatého máje vzpomínají (k 40. výročí založení časopisu Zlatý máj).
Article
160
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 6-8
Annotation: Úvaha.
Article