By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 51-55
Annotation: Recenze zaměřená na morální profil autora.
Article
162
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 10, červen 2005, s. 552-555
Annotation: Recenze.
Article
163
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 10, červen 2005, s. 556-558
Annotation: Recenze; o obecném přehlížení Kaldova literárního díla.
Article
164
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 9, květen 2005, s. 481-483
Annotation: Komentované úryvky ze dvou dopisů I. Slavíka autorovi z 26. 8. a 13. 9. 1985.
Article
165
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 9, květen 2005, s. 484-485
Annotation: Medailon pražského rodáka.
Article
166
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 9, květen 2005, s. 493-494
Annotation: Recenze.
Article
167
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 9, květen 2005, s. 494-497
Annotation: Recenze.
Article
168
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 403-406
Annotation: O duchovní poezii šumavské básnířky; s otištěným výběrem jejích básní z let 2004-05 (s. 394-402) a se stručnou bio-bibliografickou poznámkou...
Article
169
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 423-427
Annotation: O sborníku několika torz dramatických textů (Pašijová hra, Dvě veselá kázání, Hra na Květnou neděli) z konce 14. století.
Article
170
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 444-445
Annotation: Recenze.
Article
171
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 432-434
Annotation: Recenze.
Article
172
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 446-447
Annotation: Recenze, pozastavující se nad úrovní některých básnických příspěvků, např. P. Skarlanta, I. Odehnala a I. Štuky.
Article
173
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 435-443
Annotation: Recenze.
Article
174
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 378-379
Annotation: Úvaha o básních F. Halase.
Article
175
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 382-386
Annotation: Recenze; podrobněji o Grossmanově editorské práci s dílem F. Halase.
Article
176
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 387-389
Annotation: Recenze.
Article
177
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 389-391
Annotation: Recenze.
Article
178
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 386-387
Annotation: Recenze.
Article
179
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 360-361
Annotation: Medailon.
Article
180
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 362-367
Annotation: Vzpomínka na vznik kontroverzní příručky; připojena bibliografie knižního díla J.K. Miklíka.
Article