By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
162
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Divadlo a film, s. 5
Annotation: Soubor zpráv.
Article
163
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 3
Annotation: Článek o čtyřech muzeích kraje Vysočina, které nabízí expozice věnované literatuře.
Article
164
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 3
Annotation: Soubor krátkých anotací literárních muzeí věnovaných osobnostem Kraje Vysočina.
Article
165
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 4
Annotation: Článek o Horáckém divadle v Jihlavě u příležitosti 80. výročí jeho vzniku.
Article
166
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Dvořákovou o jejím novém románu "Chirurg" a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
167
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
168
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o knihbudkách.
Article
169
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 12
Annotation: Článek o české naučné literatuře pro děti.
Article
170
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
171
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Medailon J. Brabce u příležitosti jeho 90. narozenin.
Article
172
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 14
Annotation: Soubor zpráv.
Article
173
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 16-17
Annotation: Článek o konání 26. ročníku literární festivalu Ortenova Kutná Hora a soutěže Jiřího Ortena pro mladé básníky a básnířky; připojeny...
Article
174
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s překladatelem H. Karlachem o překládání německé literatury do češtiny, G. Grassovi a propagaci české literatury v zahraničí; připojena...
Article
175
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor s předsedou Asociace spisovatelů O. Lipárem o provozu a hlavních úkolech organizace; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 2).
Article
176
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s germanistou M. Hudcem o fungování Česko-německého fondu budoucnosti, přípravách české prezentace na knižní veletrh v Lipsku a projektu...
Article
177
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. 6-7
Annotation: Rozhovor se spisovatelem F. Kotletou, který publikuje také pod jménem L. Kyša, o postavení a vnímání fantastické a vědecko-fantastické literatury...
Article
178
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Divadlo a film, s. 2-3
Annotation: Článek o konání a průběhu 14. ročníku Pražského Quadriennale.
Article
179
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Článek o letních festivalech amatérského divadla.
Article
180
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Divadlo a film, s. 5
Annotation: Soubor zpráv.
Article