By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 19, 7. 5., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka u odpovědi L.Š. v rubrice Co právě překládám.
Article
162
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 18, 30. 4., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka v anketní rubrice Co právě překládám.
Article
163
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 17, 23. 4., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biograficko-bibliografická otázka k odpovědi v anketní rubrice Co právě překládám.
Article
164
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 16, 16. 4., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka k spisovatelčině odpovědi v rubrice Co právě překládám.
Article
165
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 14, 2. 4., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Odpověď v anketní rubrice; se stručnou biografickou poznámkou.
Article
166
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 13, 26. 3., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Zejména o dílech G. Greena; odpověď na anketní otázku se stručnou biografickou poznámkou.
Article
167
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 12, 19. 3., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Odpověď na otázku v stejnojmenné rubrice; se stručnou biografickou poznámkou.
Article
168
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 11, 12. 3., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka připojená k příspěvku v rubrice Co právě překládám.
Article
169
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 10, 5. 3., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Odpověď v anketní rubrice Co právě překládám; s bibliografickou poznámkou.
Article
170
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 9, 26. 2., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Odpověď v anketní rubrice Co právě překládám; s biografickou poznámkou.
Article
171
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 7, 12. 2., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Příspěvek v stejnojmenné rubrice; s biografickou poznámkou.
Article
172
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 6, 5. 2., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Odpověď na redakční otázku a biografická poznámka.
Article
173
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 5, 29. 1., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka a odpověď na otázku Co právě překládáte?
Article
174
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: Soubor stručných hodnocení povídek, přihlášených do 1. ročníku literární soutěže Literárních novin; s otištěním vítězné povídky...
Article
175
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11., příl. Nové knihy, s. G
Annotation: S mezititulky Na vodítku deníků, Putování a návraty, Hrobování jistot; proneseno na konferenci Topos "dům" v české a polské literatuře.
Article
176
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11., příl. Nové knihy, s. H
Annotation: Studie o básnickém díle V. Renče, zejména o jeho posledních sbírkách Setkání s Minotaurem a Přesýpací hodiny; redakčně upravený příspěvek...
Article
177
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 45, 6. 11., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: Soubor stručných hodnocení povídek, přihlášených do 1. ročníku literární soutěže Literárních novin; s otištěním vítězné povídky...
Article
178
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 45, 6. 11., příl. Nové knihy, s. G-H
Annotation: Studie o básnickém díle Z. Kotrlého s mezititulky Rýmování náhodné, Poezie běžně mluvené řeči, Útvary grafické, Závorkování, Koho poprosit...
Article
179
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 40, 2. 10., příl. Nové knihy, s. C
Annotation: Soubor stručných hodnocení povídek, přihlášených do 1. ročníku literární soutěže Literárních novin; s otištěním vítězné povídky...
Article
180
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 40, 2. 10., příl. Nové knihy, s. E
Annotation: Medailon k 100. výročí narození. - Na jubilejní dvoustraně E-F dále otištěny tři texty J. Tomečka a báseň J. Skácela Vítr jménem Jaromír.
Article