By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 198-206
Annotation: Studie se zabývá obrazem slovenské literatury a maďarské literatury v Československu (obzvlášť na Slovensku) v Maďarském literárním lexikonu.
Article
162
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 416-418
Annotation: Zpráva o konání vědeckého semináře "Podoby modernismu v literatúre 1. Československej republiky 1918-1938" (20. 9. 2018).
Article
163
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 411-415
Annotation: Recenze.
Article
164
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 400-404
Annotation: Recenze.
Article
165
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 332-351
Annotation: Studie o vývoji žánru cestopisu ve starší slovenské literatuře. Autorka analyzuje: "Opis cesty do Konštantínopola" P. Rubigala, "Cestovný denník...
Article
166
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 352-378
Annotation: Studie o zeměpisném, historickém a hospodářském obrazu Balkánského poloostrova v cestopisech A. Labátha - slovenského spisovatele a novináře...
Article
167
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 379-399
Annotation: Studie o stereotypech a obrazu jinakosti v cestopisech slovenského spisovatele z Vojvodiny J. Holúbka. Autorka sleduje tyto dva motivy v autorově cestopisné...
Article
168
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 481-485
Annotation: Recenze.
Article
169
170
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 462-476
Annotation: Studie o žánrech příležitostné poezie (vzkaz, apel, poselství) ve slovenské literatuře 1. poloviny 20. století jako projevech napětí mezi modernistickými...
Article
171
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 264-277
Annotation: Studie o citacích obsažených v "Codexech revúckých" sepsaných S. Reussem. Autor se zaměřuje na tři hlavní aspekty jejich fungování: uvedení...
Article
172
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 5, s. 331
Annotation: Zpráva o tematickém bloku "Cesty na slovanský juh - Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre 16. - 20. storočia" během 16. Mezinárodního...
Article
173
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 447-461
Annotation: Studie o počátcích básnické tvorby S. H. Vajanského. Autor se soustřeďuje na analýzu veršovaného románu "Dušinský" z úhlu pohledu básnického...
Article
174
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 419-446
Annotation: Studie o procesu pravidelného opakování se jednotlivých procesů a jevů v rámci vývoje literatury, které jsou následně reflektovány v literární...
Article
175
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 323-325
Annotation: Zpráva o konání semináře "Aktuálne problémy textológie" (14. 6. 2018).
Article
176
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 319-322
Annotation: Recenze.
Article
177
178
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 302-313
Annotation: Studie o textologické a ediční přípravě a zpracování poznámkového aparátu ve vybraných svazcích edice Knižnica slovenskej literatúry připravované...
Article
179
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 294-301
Annotation: Studie o stavu textologického výzkumu na Slovensku po roce 1989 a jeho vlivu na běžnou ediční vydavatelskou praxi.
Article
180
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 4, s. 278-293
Annotation: Studie o ediční přípravě memoárů Slováků, žijících začátkem 20. století na území současných Srbska, Maďarska a Rumunska (J. Čajak,...
Article