By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 9-11
Annotation: Vzpomínkový článek.
Article
162
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 9-11
Annotation: Nekrolog.
Article
163
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 29
Annotation: Vzpomínka na F. N.
Article
164
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 30
Annotation: Recenze; poprvé vyšlo v Německu v roce 1984 s titulem Der Sommer hat Eselohren.
Article
165
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
166
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
167
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 37
Annotation: Polemika člena poroty s článkem I. B. v ZM 39, 1995, č. 3, s. 41.
Article
168
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 43-44
Annotation: O konferencích a seminářích zabývajících se dětskou literaturou, konaných dvakrát ročně od zimy 1990.
Article
169
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 47-48
Annotation: O konferenci o současné české a polské knize pro děti, konané 1.-2. 6. ve Varšavě.
Article
170
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 1-8
Annotation: Samostatná bibliografická příloha.
Article
171
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 38-42
Annotation: Obraz českého prostředí v cizích literaturách.
Article
172
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 45-46
Annotation: S částmi Kritika literatury pro děti a mládež (konáno v dubnu 1995 v Brně) a Současná literatura pro děti a mládež (konáno 26.-27. 6. v Liberci).
Article
173
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 41
Annotation: Odhalení podvodu účastnice literární soutěže pro mládež Máj - měsíc poezie, která soutěžila s básničkou opsanou z knihy I. B. a I. Š.
Article
174
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 2-10
Annotation: Série úvah spisovatelů; přispěli: Teissig Karel, Zinnerová Markéta, Bernardinová Eva, Doskočilová Hana, Borská Ilona.
Article
175
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 11-13
Annotation: Vzpomínka v rubrice Spisovatelé o sobě a o svém díle.
Article
176
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 20-22
Annotation: Medailón k 85. narozeninám A. B. 4. 10.
Article
177
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 23-24
Annotation: Biografická poznámka s připojenou bibliografií z díla A. B. a literatury o něm k 85. narozeninám A. B. 4. 10.
Article
178
179
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 26-27
Annotation: Biografická poznámka k 230. výročí narození J. J. R.
Article
180
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 27-30
Annotation: Medailón k 150. výročí narození J. V. S. 27. 10.
Article