By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 24-25
Annotation: Úvodník psaný v září 1988.
Article
162
163
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 69, 1988, č. 297, 17. 12., s. 5
Annotation: Zpráva z mezinárodní vědecké konference (Dobříš, 6.-7. 12.).
Article
164
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 116
Annotation: Otištění článku: Nejedlý Zdeněk z Izvěstijí 1. 2. 1937 a výběru z dopisů sovětských pracujících o A. S. P. (obojí Tvorba 1937, č. 7).
Article
165
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 8, říjen, s. 120-121
Annotation: Ediční poznámka k přetisku z publicistiky I. O.; v rubrice Dokumenty.
Article
166
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 210, 6. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
167
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 7, září, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
168
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 7, září, s. 85-86
Annotation: Medailón k 55. narozeninám 29. 8.
Article
169
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 42, 1988, č. 25, 25. 6., s. 6
Annotation: Medailón; k 80. výročí narození.
Article
170
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 42, 1988, č. 22, 4. 6., s. 6
Annotation: Medailón; k životním výročím.
Article
171
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 6, červen, s. 117
Annotation: Úvodní poznámka k otištění dvou článků Z. N. (s. 117-118).
Article
172
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 5, květen, s. 134-135
Annotation: K 70. narozeninám.
Article
173
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 38-40
Annotation: Nekrolog.
Article
174
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 4, duben, s. 108
Annotation: Otištění výběru z článků z Lidových novin (s. 108-109).
Article
175
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 125-126
Annotation: Recenze.
Article
176
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 138-139
Annotation: O mezinárodních literárněvědných kongresech; též o čs. - gruzínských literárních vztazích.
Article
177
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 119-120
Annotation: Poznámka k přetištění několika jeho článků z let 1937 a 1938; v rubrice Dokumenty.
Article
178
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 4, 1988, č. 4, 16. 2., s. 3
Annotation: K životním jubileím J. F.
Article
179
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 4, 1988, č. 3, 2. 2., s. 3
Annotation: Medailón.
Article
180
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 2, 14. 1., s. 3
Annotation: O otázkách literatury a marxisticko-leninské kritiky v kontextu současné přestavby společnosti.
Article