By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Charle, Christophe, 1951-
Published Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2004
Annotation: S autorovým Upozorněním k prvnímu vydání (s. 9-11), s Úvodem (s. 13-21, s kapitolkami: Evropští intelektuálové jako nové historické téma?,...
Book
2
by Fiala, Václav, 1942-
Published Praha : ASPI Publishing, 2004.
Annotation: Průvodce sledující umělecký život Vídně od Velké francouzské revoluce do první světové války, zejména na přelomu století; s Úvodem (s....
Book
3
by Thompson, John B.
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2004.
Annotation: Studie, s autorovou Předmluvou (s. 5), s Úvodem (s. 7-13) a s kapitolami: Komunikace a společenský kontext, Média a rozvoj moderních společností,...
Book
4
by Knězek, Libor, 1929-2017
Published Brno : Doplněk, 2004
Annotation: Monografie, s úvodní poznámkou Autor o vzniku knížky (2. s. obálky) a s kapitolami: Chlapec z Beskyd, Ve školních lavicích, Na studiích v Příboře,...
Book
5
In: Ještě jednou se vrátíme zamyšleni.... -- S. 7-9
Annotation: Úvod editorky, nakladatelky a dcery k výboru z otcových deníků z doby, kdy se seznámil s pozdější manželkou a matkou V. Martínkové.
Book Chapter
6
In: Malý Budiždán Aloyse Skoumala. -- s. 88-89
Annotation: Doslov k výboru z epigramů, aforismů a sarkasmů ze Skoumalovy pozůstalosti (sám Skoumal se ve své poslední strojopisné autobiografii zmiňuje...
Book Chapter
7
by Tyč, Miroslav, 1976-
Published Kolín : Regionální muzeum, 2004.
Annotation: Příručka, s autorovou Předmluvou (s. 5-6) a s jeho Úvodem (s. 7-9), s osmi přehledovými kapitolami (s. 11-50): Od Karla IV. do počátku novověku,...
Book
8
In: Praha na vlnách věků. -- s. 9
Annotation: S autorčiným úvodem (s. 7).
Book Chapter
10
In: Ještě jsme se nezbláznili. -- s. 132
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi k výboru z jeho sloupků z let 2000-2004, psaných pro internetový časopis INZINE (od r. 2000) a pro...
Book Chapter
11
by Brabcová, Anna, 1937-
Published Jarošov nad Nežárkou : Jindřichův Hradec : Obec Jarošov nad Nežárkou ; Městská knihovna, 2004.
Annotation: Portrét V. H. (literární pseudonym F. Pravda), s četnými citáty z jeho Vzpomínek a korespondence (též mj. ze vzpomínek K. V. Raise); se soupisem...
Book
12
In: Exlibris. -- s. 9-10
Annotation: S doprovodnými texty editorů: Otakar Štáfl a jeho celoživotní dílo (s. 11-14); Z historie exlibris (s. 15); Exlibris a Otakar Štáfl (s. 16-20);...
Book Chapter
13
14
In: Plavé gesto. -- s. 68-70
Annotation: Doslov k výboru z celoživotní básnické tvorby J. M.; - s poznámkou editora (s. 68), uvozující přetištěný dopis J. Mareše z 12.3.2004, zaslaný...
Book Chapter
15
In: Revue České lékařské společnosti J. E. Purkyně. -- ISSN 1214-6889. -- Roč. 1, 2004, č. 4, prosinec, s. 136
Annotation: Fotokopie rukopisné odpovědi K. Čapka na anketní otázku Peroutkovy Tribuny; rukopis nalezl J. Blahoš v pozůstalosti svého otce, který v r. 1921...
Article
16
In: Revue České lékařské společnosti J. E. Purkyně. -- ISSN 1214-6889. -- Roč. 1, 2004, č. 4, prosinec, s. 139-142
Annotation: Ukázky z deníku, s mezititulky: Sny a tragédie roku 1815 [o tragické otcově smrti], Student a kritik, Konečné nasměrování - oftalmologie, Etika...
Article
17
In: Babyloniaca. -- s. [245]
Annotation: Svazek (odpovídající 9. svazku Sebraných spisů V. H. {Babyloniaca, Praha, Odeon 1968, koncipováno s autorem}) obsahuje Holanovy základní prozaické...
Book Chapter
18
In: Něžné doteky. -- s. 147
Annotation: Doslov.
Book Chapter
19
In: Úlety ve dvou. -- s. 95-96
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
In: Květů vůně prchavá. -- s. 51-52
Annotation: Doslov - otevřený dopis autorovi.
Book Chapter