By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [10], říjen, s. 1
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77, v němž gratulují L. Wałęsovi k obdržení Nobelovy ceny míru a vyzdvihují jeho práci v rámci Solidarity.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [4], duben, s. 10
Annotation: Zpráva o převezení tří zadržených Slováků (Borovský, Gabaj, Konc) z Polska do ČSSR. Trojice se měla se dopustit nedovoleného překročení...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [6], červen, s. 12
Annotation: Zpráva oznamující soudní proces se zastupiteli Solidarity a KOR, např. J. Kurońem a A. Michnikem. Zahraniční pozorovatelé se domnívají, že...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 2
Annotation: Krátká zpráva o propuštění z vazby a následném stíhání na svobodě tří Slováků: B. Borovského, T. Konce a A. Gabaje, kteří se měli provinit...
Article
5
6
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 21, 1983, s. 9-19
Annotation: Básně ze sbírky "Píseň o mém Kristu".
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 3, s. 7-8
Annotation: Zpráva oznamující datum konání soudu (5. 3. 1985 v Bratislavě) s třemi slovenskými katolíky (A. Gabaj, B. Borovský a T. Konc), kteří byli obviněni...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 22
Annotation: Zpráva o soudu s třemi katolíky (A. Gabaj, T. Konc a B. Borovský), kteří byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody kvůli setkání...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 9, 4. 7. - 10. 9., s. 21
Annotation: Zpráva informující o pomoci Solidarity vůči dezertujícímu sovětskému vojákovi, kterého členové opozice přes tři roky ukrývali a snažili...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 9, 4. 7. - 10. 9., s. 21-22
Annotation: Zpráva o článku, který vyšel v polském katolickém časopise "Tygodnik Powszechny", zabývajícím se postavením církve v polské společnosti...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 21-22
Annotation: Shrnující zpráva o obsahu a redakci nového samizdatového časopisu "Komentáře", který se zabývá mírovou otázkou a politikou, což ho odlišuje...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 22
Annotation: Zpráva o polském samizdatovém periodiku "Opinie", který vydává polské samizdatové nakladatelství AISW ve snaze informovat Čechy o zajímavých...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 11, 8. 10. - 3. 11., s. 8-12
Annotation: Rozhovor s členem Solidarity, Z. Janasem, o jeho původu, důvodech a začátcích aktivismu, polské krizi a hospodářské situaci v zemi. Janas se...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 6, 16. 4. - 10. 5., s. 15
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Každý text je krátce anotován: V. Havel "Anatomie jedné zdrženlivosti",...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 7
Annotation: Krátká zpráva oznamující, že podle Polské tiskové kanceláře byl v Gdaňsku zatčen mimo jiné člen podzemní Solidarity B. Borusewicz a rovněž...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 19-20
Annotation: Zpráva o stále častějším odpírání povinné vojenské služby ve Východní Evropě. Zpráva se zaměřuje na konkrétní organizace a případy...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 20-21
Annotation: Zpráva o chystaném sympoziu (8.-12. říjen 1986), které se koná každý rok v německém Frankenu. Téma roku 1986 je zaměřeno na přítomnost a...
Article
18
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 4, 25. 2. - 18. 3., s. 15-19
Annotation: Prohlášení polského hnutí "Svoboda a mír" doplňuje poznámka redakce připomínající uvěznění dvou členů hnutí - P. Niemczyka a J. Czaputowicze...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 4, 25. 2. - 18. 3., s. 19-20
Annotation: Zpráva o dopise a petici, kterou sepsalo pět občanů z Gottwaldova: S. a J. Devátí, O. Veverka, B. Charvát a V. Kolínek. Dopis je adresován ministru...
Article