Showing results 1 – 20 of 31
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Pánková, Vladimíra, 1982–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2023.
  Annotation: Monografie popisující psychologický román jako žánr a jako učební látku v literární výchově včetně sond do učebnic literatury s důrazem...
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Authors: Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Hlobil, Jiří, 1956–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2023.
  Annotation: Monografie věnovaná osobnosti a dílu spisovatele Z. Šmída obsahující oddíly věnované dobové reflexi jeho tvorby, česko-německým vztahům,...
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Krejčík, Přemysl, 1991–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2023.
  Annotation: Monografie zkoumající obrazy diktatur 20. století projevující se v dílech fantastické literatury, především pak zaměřená na odrazy komunistické...
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Franta, Ondřej, 1869–1939
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022.
  Annotation: Soubor autobiografických vzpomínek vojenského duchovního a později archiváře O. Franty na období první světové války; s předmluvou editorů...
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Tydlitátová, Věra, 1959–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021.
  Annotation: Monografie zabývající se motivy skutečných i fantastických zvířat v klasických textech judaismu od starověku až po současnost a proměnou jejich...
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021.
  Annotation: Kolektivní monografie vydaná k poctě 80. výročí narození profesora V. Viktory; s uvedenou předmluvou editorů a portréty V. Viktora, českým...
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita...«
  Main Authors: Pasáčková, Eva, 1947–, Spěváčková, Martina
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2020.
  Annotation: Rejstřík zájmen, číslovek a neohebných slovních druhů z „Dalimilovy kroniky“ doplněný metodologickým úvodem (s. 6–9); s anglickým resumé...
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Tarant, Zbyněk, 1982–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020.
  Annotation: Monografie mapující pohled na mnichovskou dohodu, druhou československou republiku a počátek nacistické okupace českých zemí očima sionistického...
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Tydlitátová, Věra, 1959–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019.
  Annotation: Monografie se z fenomenologické perspektivy zabývá kosmologií Hebrejské bible a analyzuje tanachické texty; s Rejstříkem jmenným (s. 188–194);...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Chýlová, Helena, 1961–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019.
  Annotation: Monografie se zabývá vybranými osobnostmi z oblasti kultury v jihozápadočeském regionu; s resumé v angličtině (s. 116); s Rejstříkem věcným...
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Königsmarková, Jana
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018.
  Annotation: Monografie se zabývá texty, které souvisejí s tématem proměny poetiky K. Biebla a její dobové recepce na přelomu 40. a 50. let dvacátého století;...
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Šlouf, Jakub, 1982–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
  Annotation: Monografie zpracovává téma organizačních proměn Komunistické strany na Plzeňsku v prvních letech po druhé světové válce v kontextu vývoje...
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita...«
  Main Authors: Pasáčková, Eva, 1947–, Spěváčková, Martina
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2015.
  Annotation: Rejstřík sloves z „Dalimilovy kroniky“ doplněný metodologickým úvodem (s. 7–10); s anglickým resumé (s. 385–386), rejstříkem k publikaci (s....
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Červený Kostelec : Plzeň : Pavel Mervart ; Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Ševčík, Miloš, 1973–
  Published: Červený Kostelec : Plzeň : Pavel Mervart ; Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
  Annotation: Monografie vycházející z časopisecky publikovaných studií shrnuje témata Patočkovy filozofie umění jako jsou umělecká vzdělanost, pojetí...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita...«
  Main Authors: Pasáčková, Eva, 1947–, Spěváčková, Martina
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2013.
  Annotation: Rejstřík substantiv a adjektiv z „Dalimilovy kroniky“ doplněný metodologickým úvodem (s. 7–10); s anglickým resumé (s. 350–351), rejstříkem k...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita...«
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Novotný, Jiří, Hošna, Jiří, 1950–, Gaj, Beata, Malura, Jan, 1971–, Peřina, Josef, 1945–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Bočková, Hana, 1955–, Jindráček, Václav, 1985–, Staněk, Jiří, 1948–, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Kudrnáč, Jiří, 1953–, Novotný, Vladimír, 1946–, Zelenka, Miloš, 1961–, Všetička, František, 1932–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hoffmann, Bohuslav, 1940–, Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Moldanová, Dobrava, 1936–, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Nováková, Jaroslava, 1976–, Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků věnovaných literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, s úvodními laudatii a mj. uvedenými studiemi.
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Praha : Západočeská univerzita ; Epocha...«
  Main Author: Stark, Stanislav, 1946–
  Published: Plzeň : Praha : Západočeská univerzita ; Epocha, 2011.
  Annotation: Monografie mapuje vývoj filosofického myšlení v českých zemích; – o uvedených osobnostech.
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita...«
  Main Author: Arava-Novotná, Lena, 1966–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2010.
  Annotation: Mj. s uvedenou edicí strojopisných vzpomínek.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni...«
  Main Author: Lederbuchová, Ladislava, 1949–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010.
  Annotation: Monografie představuje koncepci komunikativní literární výchovy zaměřené na žáky druhého stupně základních škol a nižších tříd víceletých...
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Plzeň : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta...«
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, 2009.
  Annotation: Mj. s uvedenými příspěvky.
  Saved in: