Showing results 1 – 20 of 134
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofický ústav AV ČR, Filosofia...«
  Main Author: Komenský, Jan Amos, 1592–1670
  Published: Praha : Filosofický ústav AV ČR, Filosofia, 2024.
  Annotation: Latinská dramata J. A. Komenského přeožené do češtiny; s uvedenou úvodní studií, Prameny a literaturou (s. 239–255), anglickým resumé (s. 257–258)...
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Ajvaz, Michal, 1949–
  Published: Praha : Filosofia, 2023.
  Annotation: Monografie zkoumá vztah významové stavby vnímání a významové stavby promluv nebo textu z pohledu filozofie jazyka; s anglickým resumé (s. 345–346),...
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Pavlas, Petr, 1987–
  Published: Praha : Filosofia, 2023.
  Annotation: Monografie věnovaná intelektuálním dějinám předosvícenského encyklopedismu, jak zrodu kulturní ideje encyklopedie, tak rozborou vlivu osobností...
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Koťátko, Petr, 1955–
  Published: Praha : Filosofia, 2023.
  Annotation: Monografie předkládající výklad základních pojmů týkajících se narativní fikce a různých naratologických postupů, součástí výkladu...
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Hauser, Michael, 1972–
  Published: Praha : Filosofia, 2021.
  Annotation: Monografie analyzující z hlediska filosofie tendence a jevy ve společnosti po roce 1989; se Seznamem literatury (s. 349–360) a Jmenným rejstříkem...
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : [Ostrava] : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filosofia ; Ostravská univerzita, Filozofická fakulta...«
  Main Author: Lička, Lukáš, 1989–
  Published: Praha : [Ostrava] : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filosofia ; Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2021.
  Annotation: Monografie pojednává o pasivních a aktivních aspektech procesu smyslového vnímání v koncepcích uvedených středověkých filozofů latinské...
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Authors: Cermanová, Pavlína, 1977–, Svátek, Jaroslav, 1982–, Žůrek, Václav, 1981–, Bažant, Vojtěch, 1987–
  Published: Praha : Filosofia, 2021.
  Annotation: Kolektivní monografie se zabývá tématem šíření znalostí ve středověkých českých zemích v různých čtenářských prostředích na příkladu...
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Published: Praha : Filosofia, 2021.
  Annotation: Kolektivní monografie, v níž třináct autorů ze šesti zemí nahlíží Kafkovo dílo z perspektivy různých filozofických oborů: ontologie, epistemologie,...
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Hejduk, Tomáš, 1973–
  Published: Praha : Filosofia, 2021.
  Annotation: Monografie o Hejdánkově konceptu nepolitické politiky, mj. o principech hnutí Charta 77; s Literaturou (s. 429–448), Jmenným rejstříkem (s. 449–453)...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Coufal, Dušan
  Published: Praha : Filosofia, 2020.
  Annotation: Monografie se věnuje jednání Čechů s basilejským koncilem a analyzuje různé podoby koexistence středověkého učeneckého idealismu a politického...
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Trnka, Jakub
  Published: Praha : Filosofia, 2020.
  Annotation: Monografie rozebírající stěžejní myšlenkové okruhy filosofie E. Koháka; s portrétem Život a dílo v základních datech (s. 219–233), Bibliografií...
  Saved in:
 12. 12
 13. 13
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Published: Praha : Filosofia, 2020.
  Annotation: Jubilejní sborník k poctě J. Beneše sdružuje texty o evropské (nejen) středověké kultuře, teologii, filozofii, literatuře a vzdělanosti vůbec;...
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Čadková, Daniela, 1975–
  Published: Praha : Filosofia, 2020.
  Annotation: Monografie analyzující recepci antiky v české literatuře, kultuře a školství mezi lety 1880 a 1914, nápadný příklon k antickým námětům...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Published: Praha : Filosofia, 2019.
  Annotation: Sborník se zabývá filosofií dějin F. Palackého, který svým myšlením vytyčil smysl české existence v rámci světových dějin a udal tón...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Kosík, Karel, 1926–2003
  Published: Praha : Filosofia, 2019.
  Annotation: Soubor esejů představuje úvahy o společenské roli kultury, politice, humanismu a analýzy literárních děl, v nichž autor aplikuje dialektiku na...
  Saved in:
 17. 17
 18. 18
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Holmwood, John, 1950–
  Published: Praha : Filosofia, 2019.
  Annotation: Monografie představuje výbor z textů britského sociologa Johna Holmwooda, v nichž reflextuje postavení sociologie jako vědní disciplíny a táže...
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Kubartová, Eliška, 1986–
  Published: Praha : Filosofia, 2019.
  Annotation: Monografie je doplněnou a přepracovanou verzí disertační práce obhájené na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity...
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (after 1945)
  »...Praha : Filosofia...«
  Main Author: Korsch, Karl, 1886–1961
  Published: Praha : Filosofia, 2019.
  Annotation: Sborník představuje filosofickou práci radikálního levicového intelektuála Karla Korsche, který je spolu s Györgyem Lukáscem a Antoniem Gramscim...
  Saved in: