Showing results 1 – 20 of 42
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Ignatieff, Michael, 1947–
  Published: Praha : Kalich, 2023.
  Annotation: Soubor esejů, v nichž autor ukazuje, jak se slavné osobnosti historie vyrovnávaly se ztrátou a s extrémními situacemi, kapitola „Život v pravdě“...
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Authors: Plzák, Michal, 1963–, Vopálenská, Lucie, 1972–, Šiklová, Jiřina, 1935–2021, Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.–, Rejchrt, Miloš, 1946–, Malý, Václav, 1950–, Sidon, Karol, 1942–, Havel, Ivan M., 1938–2021, Honzák, Radkin, 1939–, Němcová, Dana, 1934–2023, Nováková, Věra, 1928–, Petříček, Miroslav, 1951–, Krchovský, J. H., 1960–, Špinková, Martina, 1959–, Hruška, Petr, 1964–
  Published: Praha : Kalich, 2021.
  Annotation: Soubor rozhovorů s dvaceti šesti osobnostmi (vybrané viz rozpis) o smrti a umírání; s úvodem tazatelů (s. 5–7) a jmenným rejstříkem.
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Vrabec, Milan, 1958–1979
  Published: Praha : Kalich, 2021.
  Annotation: Výbor z básnického díla M. Vrabce je prvním knižním vydáním díla autora, publikujícího za svého života část díla pouze v samizdatu; se...
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Smolíková, Klára, 1974–
  Published: Praha : Kalich, 2021.
  Annotation: Próza pro mládež.
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Hájková, Anna
  Published: Praha : Kalich, 2021.
  Annotation: Monografie opírající se o archivní prameny rekonstruuje každodenní život v terezínském ghettu v letech 1939–1945, mj. s kapitolou " Kulturní...
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Authors: Plzák, Michal, 1963–, Suchá, Ema
  Published: Praha : Kalich, 2021.
  Annotation: Jubilejní publikace představující činnost nakladatelství a knihkupectví Kalich mezi lety 1920 až 2020; se soupisem produkce nakladatelství a plánem...
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Novotný, David Jan, 1947–
  Published: Praha : Kalich, 2020.
  Annotation: Soubor povídek-apokryfů na starozákonní náměty; s uvedeným doslovem, přehledem přepisů užitých biblických jmen (s. 166–167) a bio-bibliografickou...
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Dejmková, Anna
  Published: Praha : Kalich, 2020.
  Annotation: Cestopis po Balkáně a asijských republikách; s biografickou poznámkou O autorce a jejích bicyklech (s. 229) a komentářem M. O. Váchy ke knize...
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Pitter, Přemysl, 1895–1976
  Published: Praha : Kalich, 2019.
  Annotation: Příručka představuje pastorační výchovnou pomůcku, v níž se vyprávějí evangelijní příběhy s ohledem na dětské recipienty; s Ediční...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Nešpor, Zdeněk R., 1976–
  Published: Praha : Kalich, 2019.
  Annotation: Slovník obsahuje medailony českých náboženských nekatolických osobností posledních sta let s akcentem na období od první světové války po...
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Štěříková, Edita, 1937–
  Published: Praha : Kalich, 2018.
  Annotation: Monografie připomíná osobnost a dílo Jana Jeníka (něm. Johann Jänicke), českého kazatele luterského exulantského sboru v Berlíně; s biogramy...
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Published: Praha : Kalich, 2018.
  Annotation: Sborník studií vydaný u příležitosti 500. výročí počátku evropské reformace, 100. výročí sjednocení českých evangelických sborů a založení...
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Beutel, Albrecht, 1957–
  Published: Praha : Kalich, 2017.
  Annotation: Monografie představuje populárně teologický úvod do Lutherova působení, života a díla; s Poznámkami (s. 173–175); se Základní literaturou k...
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich : Exulant...«
  Main Author: Štěříková, Edita, 1937–
  Published: Praha : Kalich : Exulant, 2015.
  Annotation: Monografie představuje nejprve dva životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století, dále několik vyprávění ze života potomků...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Halama, Ota, 1974–
  Published: Praha : Kalich, 2015.
  Annotation: Monografie představuje druhý život, tj. kult Jana Husa v českých zemích od jeho upálení až do stavovského povstání, včetně literárních...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich : Exulant...«
  Main Author: Štěříková, Edita, 1937–
  Published: Praha : Kalich : Exulant, 2014.
  Annotation: Monografie přibližuje život moravských žen v Jednotě bratrské během 18. století, především těch, kterým byly svěřeny důležité úkoly...
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Bílejovský, Bohuslav, 1480–1555
  Published: Praha : Kalich, 2011.
  Annotation: Edice České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532; obsahuje Prameny a literaturu (s. 137–147), úvodní studii „Kněz...
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Published: Praha : Kalich, 2011.
  Annotation: Sborník vzpomínkových textů [viz rozpis], básní (J. B.; V. Slívy; R. Fajkuse; M. Balabána), obrazů (Z. J. Bendy; K. Szanyi) a fotografií k nedožitým...
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Authors: Šiklová, Jiřina, 1935–2021, Klímová, Helena, 1937–, Prečan, Vilém, 1933–, Ruml, Jan, 1953–
  Published: Praha : Kalich, 2011.
  Annotation: Vzpomínkový rozhovor vedený v Praze a v Jelenově od června 2010 do srpna 2011; – dále obsahuje: Koncept závěrečného slova – obhajoby Jiřiny...
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Kalich...«
  Main Author: Nešpor, Zdeněk R., 1976–
  Published: Praha : Kalich, 2010.
  Annotation: Monografie – přehled a analýza českých a moravských evangelických časopisů z let 1849–1948.
  Saved in: