Showing results 1 – 20 of 437
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Půtová, Barbora, 1985–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2024.
  Annotation: Monografie věnovaná proměnám výtvarné rekonstrukce prehistorického světa, v níž je popsáno, jak čeští i zahraniční výtvarníci 19.–21....
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Ramazani, Jahan, 1960–
  Published: Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2024.
  Annotation: Monografie popisující vývoj moderní a současné anglické poezie z transnacionální perspektivy, která odmítá paradigmata národních literatur;...
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Karolinum...«
  Main Author: Adorno, Theodor W., 1903–1969
  Published: Praha : Karolinum, 2024.
  Annotation: Soubor esejů a úvah; s uvedenou úvodní studií, Překladatelskými poznámkami (s. 294–296), Ediční poznámkou (s. 297–298), Slovníkem cizojazyčných...
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Přibáň, Jiří, 1967–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2024.
  Annotation: Soubor esejí publikovaných mezi lety 2014–2023 doplněný o rozhovor publikovaný roce 2019, esej „Krize – eschatologie – neosobnost“ je zde otištěn...
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Koukolík, František, 1941–
  Published: Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Soubor esejů popisující sociální procesy ve společnosti a vztah kultury a civilizace.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Šiktanc, Karel, 1928–2021
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Závěrečný svazek sebraných spisů K. Šiktance zahrnuje texty vzniklé v letech 2014–2019; s uvedeným doslovem.
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Authors: Hvížďala, Karel, 1941–, Přibáň, Jiří, 1967–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Soubor rozhovorů o filozofii, jejímu vztahu k umění, kultuře a vědě a o současné politické situaci; s bio-bibliografickými poznámkami o autorech...
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Kolektivní monografie představuje řadu pohledů na vztah lidí a zvířat, především různé podoby zobrazování zvířat, mj. v literatuře; s...
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Slovník obsahuje hesla z oblasti kulturní žurnalistiky a publicistiky, obohacené o zajímavé příklady z praxe, citáty a také z široké vydavatelské...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Ducreux, Marie-Elizabeth, 1950–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Výbor studií mapuje odbornou práci francouzské historičky a bohemistky M.-É. Ducreux s důrazem na témata rekatolizace a pojetí národní identity...
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Goszczyńska, Joanna, 1948–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Soubor studií představuje krátké analýzy děl vybraných českých spisovatelů uvedených v rozpise, které spojuje společné vybočení z hlavního...
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Kučera, Miloš, 1954–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Monografie se podrobně věnuje pohádce „O Červené Karkulce“ z hlediska teorie, kdy je přihlédnuto k různým pojetím od C. Lévi-Strausse, J. V....
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Waters, William
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Monografie zkoumá způsob, jakým básně navazují kontakt se čtenáři, přičemž autor vychází z detailního rozboru lyrické poezie vybraných...
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Blasing, Mutlu Konuk, 1944–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Monografie zabývající se podrobně tématem lyrického subjektu v poezii, nejprve teoreticky, a pak na textech T. S. Elliota, W. Stevense, E. Pounda...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Groman, Martin, 1976–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Monografie věnující se řízení tisku komunistickou mocí, vývoji vztahu centrálního aparátu KSČ a krajských a okresních výborů a postavení...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Monnet, Pierre, 1963–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Biografie věnovaná osobnosti císaře Karla IV., ve které je kapitola „Písemnosti a relikvie“ věnována písemným památkám, Karlovu vlastnímu...
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Galmiche, Xavier, 1963–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Výbor studií a statí X. Galmiche z let 2000–2021, mj. o uvedených autorech české literatury s důrazem na témata multikulturalita, vícejazyčnost...
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Just, Vladimír, 1946–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2023.
  Annotation: Sborník studií s jednotícím tématem Goethova „Fausta“, přičemž je pozornost mj. věnována tomu, v jakých podobách se faustovský motiv objevil...
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Bankowicz, Marek, 1960–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.
  Annotation: Knižní studie analyzující Masarykovo pojetí demokracie jako humanity a nepolitické politiky; s Literaturou (s. 104–110).
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  »...Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum...«
  Main Author: Šmahel, František, 1934–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.
  Annotation: Sborník studií, mj. o politické teologii J. Husa nebo folklórních záznamech o kněžně Libuši v publicistické tvorbě doby husitské; s autorskou...
  Saved in: