By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 25, 30. 1., s. 10
Annotation: Zpráva o udělení ceny za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické publicistiky ve Viole 28. 1.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 30, 5. 2., s. 16
Annotation: O smuteční výzdobě autorova oblíbeného útočiště.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 205, 1. 9., s. 17
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 78 let.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 228, 29. 9., s. 16
Annotation: Zpráva o vydání "nultého" čísla 29. 9.; s citací z editorialu šéfredaktorky L. Bělunkové.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 228, 29. 9., s. 20
Annotation: Zpráva o otevření výstavy ze sbírek K.J. Obrátila k 60. výročí jeho úmrtí.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 240, 13. 10., s. 6
Annotation: Zpráva o soudním posouzení incidentu s řidičem automobilu na parkovišti v Dobříši.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 268, 16. 11., s. 19
Annotation: O autorových plánech, tlumočených jím samým během jeho návštěvy Varšavy u příležitosti polských vydání tří jeho děl.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 270, 19. 11., s. 8
Annotation: Zpráva o propůjčení Rakouského čestného kříže za vědu a umění V. Havlovi rakouským prezidentem Heinzem Fischerem.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 7, 9. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o rozhodnutí nakladatele Jiřího Tomáše přerušit po 10. svazku ediční projekt.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 8, 10. 1., s. 18
Annotation: Zpráva o udělení Velkého kříže za zásluhy s hvězdou řádu řediteli Diplomatické akademie ve Vídni 9. 1. 2006 za přínos k upevňování česko-německých...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 14, 17. 1., s. 19
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 17, 20. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o výroční udělení ceny organizací First Freedom Centre 19. 1. 2006.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 19, 23. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o úmrtí spisovatelky ve věku nedožitých 87 let.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 22, 26. 1., s. 18
Annotation: Zpráva o nové instituci, její prezidentce E. Kantůrkové a chystaných literárních soutěžích a cenách.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 27, 1. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o udělení vysokého indického státního vyznamenání Padma Bhůšan.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 33, 8. 2., s. 20
Annotation: Zpráva o chystaném pokračování knižního rozhovoru.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 41, 17. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o soudním rozsudku.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 251, 27. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o čtyřsvazkové reedici povídek u příležitosti 81. narozenin prozaičky 26. 10.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 263, 11. 11., s. 26
Annotation: Zpráva o udělení resortní medaile za šíření dobrého jména české kultury v tvůrčí a interpretační oblasti i v její prezentaci v zahraničí...
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 15, 19. 1., s. 11
Annotation: Zpráva o chystaném programu.
Article