By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 36-41
Annotation: Studie se zabývá analýzou literatury pro děti a mládež v kontextu vývoje genderového povědomí žáků v procesu literární výchovy.
Article
2
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 5, 2016, č. 1, s. 83-86
Annotation: Studie se věnuje problematice gender jako problému ve vědecké reflexi a jako otázce v procesu vzdělávání, hlavně literární výchovy.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 30, 2021, č. 12, 8. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
4
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- ISSN 1802-825X. -- Roč. 18, 2018, č. 1/2, s. 114-121
Annotation: Studie se věnuje otázkám spojeným s genderovou tematikou v literatuře pro děti a mládež a v procesu literární výchovy.
Article
5
In: Sedmnáctero pohádek : texty pro loutky. -- ISBN 978-80-270-9307-6. -- S. 5
Annotation: Předmluva k antologii pohádkových her pro loutková divadla (původních, inspirovaných literárními náměty i dramatizací) vydané jako mimořádná...
Book Chapter
6
by Malíková, Nina, 1945-
Published Praha : Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2020.
Other Authors: '; ...Švecová, Veronika...
Annotation: Antologie loutkových divadelních her (některé na motivy M. Twaina, B. Němcové, K. J. Erbena, autoři jsou uvedeni v rozpise); s uvedenou předmluvou...
Book