By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 19
Annotation: Autorka se ve svém eseji zamýšlí nad Nobelovou cenou za literaturu v širším kontextu otázek, jako jsou např. vztah širší veřejnosti k Nobelově...
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. IV
Annotation: Glosa o románu M. Viewegha "Výchova dívek v Čechách".
Article
3
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 17, 2020, č. 34, s. [131]-146
Annotation: Studie o analýze debat o otázce autenticity v české literatuře v první polovině 90. let z perspektivy politického čtení. Autorka se soustřeďuje...
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 5
Annotation: Esej o proměně literatury, knižního trhu, uvažování o literatuře a vztahu společnosti k literatuře po roce 1989. Autorka připomíná též esej...
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 4
Annotation: Autorka se ve své úvaze kriticky vymezuje vůči tezím J. Němce, představeným v článku "Boom české literatury" (in: Host, roč. 35, 2019, č....
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 13, 23. 6., s. 7
Annotation: Autorka se ve svém článku zamýšlí nad současnou (ne)koncepcí cen Magnesia Litera (např. ve srovnání s Cenou Jindřicha Chalupeckého) a nad...
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 17, 18. 8., s. 7
Annotation: Článek o současném knižním trhu, knihkupeckých korporátech, malých nakladatelstvích a nových iniciativách Cech malých nakladatelů a Plaforma...
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 224, 24. 9., příl. Salon, č. 1193, s. 17
Annotation: Recenze na knihu D. Horákové "O Pavlovi", která polemizuje s recenzí E. Klíčové (20. 8., č. 194, příl. Salon, Právo).
Article