By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 298, 20. 12., příl. Péčko, č. 50, s. 5
Annotation: Rozhovor se Z. B., která je v příbuzenských vztazích s rodinou J. Lady a dlouhá léta působila v Ladově památníku v Hrusicích.
Article