By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 17, 2006, č. 2, s. 284-286
Annotation: Datováno V Praze 16. 3. 2006.
Article
2
In: Hamleti v texaskách. -- s. 63-69
Annotation: Doslov napsaný pro samizdatové vyd. sbírky (1989, Česká expedice, řada Lyrika, sv. 22) napsané v roce 1963; s Ediční poznámkou (s. 70).
Book Chapter
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 4, s. 444-448
Annotation: Rozbor díla.
Article
4
In: Noc a naděje. -- s. 311-319
Annotation: Doslov k Lustigově prvotině (1. vyd. Praha, Naše vojsko 1958).
Book Chapter
5
6
7
8
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 113, 14. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 1 a 8
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 121, 24. 5., s. 9
Annotation: Recenze, srovnávající dvě literární postavy.
Article
10
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 14, 18. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 2, s. 39-46
Annotation: Rozbor prvních povídek a románů E. Hostovského: Zavřené dveře, Stezka podél cesty, Ghetto v nich.
Article
13
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 8, říjen, s. 13-14
Annotation: Dostojevskij Fedor Michajlovič; výňatek ze studie.
Article
14
In: Kos : bulletin Klubu osvobozeného samizdatu. -- R. 1994, č. 2, říjen, s. 1-3
Annotation: O ineditní literatuře 70.-80. let.
Article
15
In: Kos : bulletin Klubu osvobozeného samizdatu. -- R. 1994, č. 1, květen, s. [4]
Annotation: O vzniku díla (Kvart, Edice Petlice).
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 2, 18. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Alternativa nova. -- Roč. 1, 1995, č. 6, 15. 2., s. 1
Annotation: Úvaha inspirovaná konferencí o české nezávislé literatuře (samizdatové a exilové), konané 17.-18. listopadu 1994 v Praze; o absenci konjunkturálního...
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 130, 7. 6., s. 4
Annotation: Halas František, Halas František st.; recenze. Též o kritice F. H. v knize: Černý Václav, Paměti, 4.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 133, 10. 6., s. 6
Annotation: Dostojevskij Fedor Michajlovič, Kafka Franz; též o dalších objektech Kautmanova literárněvědného zájmu a o exilu jako hlavním tématu díla...
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 160, 14. 7., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article