By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 63, 15. 3., příl. Telegraf na víkend, s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 322
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zpravodaj Centra Óndry Lysohorského. -- R. 1998, č. 1, s. [3-5]
Annotation: Komentář k 11 dopisům P. Bezruče Ó. Lysohorskému (s. [3-5]), s fotokopií dopisu z 16.12.1932 (s. [6-7]); s básní J. Seiferta: Pozdrav P. Bezručovi...
Article
4
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 81, 5. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor. Název knihy je možná Znojemské pověsti.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 25, 17. 6., s. 40-43
Annotation: Rozhovor.
Article
6
8
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 6, 2002, č. 1/2, s. 119-120
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2000, č. 22, s. 22-23
Annotation: Rozhovor.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 3, 8. 2., s. 6-7
Annotation: Předneseno na konferenci Arne Novák - literární historik a kritik (Brno, 3.-4. 10. 2000).
Article
11
In: Ostrava. -- ISSN 0232-0967. -- Sv. 18, 1997, s. 433
Annotation: Předmluva k otištěným (a komentovaným) deníkovým zápiskům V. M. z let 1953-57 (s. 434-442).
Article
12
by Svoboda, Jiří
Published Praha : Nakladatelství a scenáristická škola MMM, 2001
Annotation: Komentované výsledky analýzy 2140 českých a moravských pověstí; s Úvodem (s. 5-7) a vstupními kapitolami (s. 8-71): Národní minulost, Pověst...
Book
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 217, 17. 9., příl. Pátek LN, č. 37, s. 14-16
Annotation: Rozhovor s autorem cestopisů; v rubrice Subkultura.
Article
14
16
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 6, 2002, č. 3/4, s. 121-122
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 54-58
Annotation: Datováno únor 1990; mj. o vydávání a distribuování knih v exilu.
Article
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 86, 13. 4., s. 9
Annotation: Medailón k 80. narozeninám.
Article
19
In: Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. Řada D. Jazyk, literatura, umění. -- Sv. 121, 1990, č. 27, s. 109-117
Annotation: O časopisecky publikovaných verších v letech 1919-1921 (v literárních rubrikách: Právo lidu, Rudé právo; v časopisech Kmen, Červen). - Jazyk,...
Article
20
In: Alternativa. -- Roč. 1, 1994, č. 1, 15. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article