By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 29
Annotation: Recenze monotematického čísla, věnovaného překladové sci-fi; v rubrice Časopis.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 2, 12. 10., s. 29
Annotation: Kritická recenze.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 28
Annotation: Recenze v souboru recenzí Knihy.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 29
Annotation: O tematických okruzích čísla; v souboru recenzí Knihy.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 4, 26. 10., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy. - Reakce autorky na negativní recenzi in: A2 č. 5, s. 2 v rubrice Došlo.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 6, 9. 11., s. 28
Annotation: Obsahový přehled čísla; v rubrice Knihy.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 7, 16. 11., s. 29
Annotation: Recenze čísla.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 10, 7. 12., s. 29
Annotation: Recenze čísla.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 10, 7. 12., s. 28
Annotation: Recenze prózy autorem inzerované jako parodie na brak; v rubrice Knihy.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 11, 14. 12., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 12/13, 21. 12., s. 45
Annotation: Recenze; v souboru recenzí Knihy.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 12/13, 21. 12., s. 44
Annotation: Recenze; v souboru recenzí Knihy.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 1, 4. 1., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy, všímající si zejména literárněhistorické studie A. Šporkové Poučena z krizového vývoje.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 1, 4. 1., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 3, 18. 1., s. 29
Annotation: Recenze čísla, zejména rozhovorů s A. Goldflamem a E. Dutkou.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 4, 25. 1., s. 29
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 6, 8. 2., s. 28
Annotation: Recenze dvojčísla s tématem Genius loci - imaginace prostoru.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 6, 8. 2., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article