By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2019, č. 25/26, 18. 12., s. 8
Annotation: Zpráva o výstavě "Dějiny zblízka - Geschichte aus der Nähe, politické karikatury Josefa Čapka z let 1933-1938", již připravila německá společnost...
Article
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 0231-8164. -- R. 2012, č. 16, 1. 8., s. 8
Annotation: Zpráva (a foto) o ocenění P. Brycze za knihu Tátologie. Cenu udělilo Vydavatelství Mladá fronta a. s. na veletrhu Svět knihy 2012.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2001, č. 12, 7. 6., s. 6
Annotation: Článek.
Article
5
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2009, č. 20, 24. 9., s. 1
Annotation: Poznámka k úryvku z básně J. Mareše Karpatské requiem; připojena fotografie J. Mareše.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2011, č. 9, 28. 4., s. 6
Annotation: Medailonek Z. Šolcové u její básně Co bych chtěla (ze sbírky City a pocity, 2005).
Article
7
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2007, č. 9, 26. 4., s. 5
Annotation: Medailon V. Straky u ukázky z knihy (neprodejné), kterou připravila Historicko-dokumentační komise ČsOL.
Article
8
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2011, č. 17, 17. 8., s. 6
Annotation: Oznámení o zpřístupnění textů M. Sígla na internetu (http://msigl.pageflip.cz).
Article
9
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 13, 19. 6., s. 4
Annotation: Zpráva o výsledcích 60. ročníku soutěže vzpomínkových, historických a dokumentačních prací.
Article
11
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2009, č. 24, 19. 11., s. 6
Annotation: Zpráva a fotografie památníku v Praze (sochař Stanislav Hanzík).
Article
12
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2015, č. 15, 22. 7., s. 6
Annotation: Přehled výsledků.
Article