Akord.

Saved in:
Bibliographic Details
Previous Title:Akord
Corporate Authors: Moravan (spolek katolických akademiků), Sdružení katolických spisovatelů a publicistů, Sdružení pro Moravské kolo spisovatelů
Format: Journal
Language:Czech
Published: Brno : Praha : Rozrazil; Aeterna, 1934-1948, 1989-1996, 2002-2011.
Praha : Knihař.
Form/Genre: časopisy
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Finished Excerption: 1, 1934, rozsah excerpce: 1
2, 1935, rozsah excerpce: 1
3, 1936, rozsah excerpce: 1
4, 1937, rozsah excerpce: 1
5, 1938, rozsah excerpce: 1
6, 1939, rozsah excerpce: 1
7, 1939/1940, rozsah excerpce: 1
8, 1940/1941, rozsah excerpce: 1
9, 1941/1942, rozsah excerpce: 1
10, 1942/1943, rozsah excerpce: 1
11, 1943/1944, rozsah excerpce: 1
12, 1945/1946, rozsah excerpce: 1
13, 1947, rozsah excerpce: 1
14, 1947/1948, rozsah excerpce: 1
15, 1989/1990, rozsah excerpce: 1, LP
16, 1990/1991, rozsah excerpce: 3
17, 1991/1992, rozsah excerpce: 3
18, 1992/1993, rozsah excerpce: 3
19, 1993/1994, rozsah excerpce: 3
20, 1994/1995, rozsah excerpce: 3
21, 1996, rozsah excerpce: 3
22, 1997, rozsah excerpce: 3
23, 2002, rozsah excerpce: 3
24, 2003, rozsah excerpce: 3
25, 2004/2005, rozsah excerpce: 3
26, 2006, rozsah excerpce: 3
27, 2007/2008, rozsah excerpce: 3
28, 2009/2010, rozsah excerpce: 3
29, 2011, rozsah excerpce: 3
Description
MDT:7.01:111.852
101
82-95
2-1
82.0-051
72/76(091)
(051)
Item Description:List byl zastaven protektorátními úřady v červnu 1940 (po č. 10/ XI); - znovu začal vycházet Měsíčník pro literaturu, umění a život od října 1945 (vydávalo jej Sdružení katolických spisovatelů a publicistů Brno-Praha v Edici Akord [akademické, literární a umělecké nakladatelství, Brno]; - časopis zastaven z politických důvodů v únoru 1948; - obnoven na jaře 1989 Z. Rotreklem (první dvě čísla samizdatově)
Nakladatel: Roč. 7 (1939/1940) Akord, literární a umělecké nakladatelství -- Roč. 8-11, 14 (1940-1944, 1948) Edice Akord, literární a umělecké nakladatelství -- Roč. 12-13 (1945-1947) Edice Akord, akademické, literární a umělecké nakladatelství -- Roč. 15, č. 3-6 (1989-1990) Lidová demokracie -- Roč. 15, č. 7-8 a roč. 16-17 (1989-1992) Lidová demokracie, Petrov -- Roč. 18 (1992/1993) Moravské nakladatelství Rozrazil a Aeterna -- Roč. 19-20 (1993-1995) Moravské nakladatelství Rozrazil -- Roč. 21-22 (1996-1997) Moravské nakladatelství Rozrazil a vydavatelství Knihař -- Roč. 23- (2002-) vydavatelství Knihař.
Odpovědnost: Roč. 1 (1934) red. Bohdan Chudoba
Odpovědnost: Roč. 2 (1935) red. Metoděj Habáň, Jan Strakoš, K. Krejčí, Josef Heger
Odpovědnost: Roč. 3 (1936) red. Metoděj Habáň, Josef Heger, K. F. Krejčí, Jan Strakoš a Miloš Dvořák
Odpovědnost: Roč. 4 (1937) red. Metoděj Habáň, Josef Heger, Miloš Dvořák, K. F. Krejčí, Oldřich Králík, František Pospíšil a Jaroslav Hloušek
Podnázev: Roč. 3,5 (1936,1938) Revue pro kulturní synthesu; - roč. 7-14 (1939-48) Měsíčník pro literaturu, umění a život; - roč. 15-23 (1989-97,2002-) Revue pro literaturu, umění a život
Odpovědnost: Roč. 5 (1938) red. Metoděj Habáň, Josef Heger, Miloš Dvořák, Oldřich Králík a František Pospíšil
Odpovědnost: Roč. 6 (1939) red. Petr Levíček, Leopold Peřich, Metoděj Habáň, Josef Heger, Rudolf Černý, Miloš Dvořák, Oldřich Králík a František Pospíšil
Odpovědnost: Roč. 7 (1939/40) red. Petr Levíček, Jan Dokulil, Miloš Dvořák, Albert Vyskočil, Jan Zahradníček, Bedřich Půža
Odpovědnost: Roč. 8-14 (1940-48) red. Jan Zahradníček a Petr Levíček
Odpovědnost: Roč. 15, č. 3-8 (1989/90) a roč. 16, č. 1 (1990/91) red. Zdeněk Rotrekl a Karel Coural
Odpovědnost: Roč. 16, č. 2-10 (1990/91) a roč. 17, č. 1-7 (1991/92) red. Zdeněk Rotrekl a Pavel Švanda
Odpovědnost: Roč. 17, č. 8-10 (1991-92) red. Pavel Švanda
Odpovědnost: Roč. 18 (1992-93) red. Iva Kotrlá
Odpovědnost: Roč. 19-22 (1993-97) red. František Lízna a Iva Kotrlá
Odpovědnost: Roč. 23 (2002) red. Iva Kotrlá a Cyril Svoboda
Odpovědnost: Roč. 24 (2003) red. red. František Lízna a Iva Kotrlá
Odpovědnost: Roč. 25- (2004-) red. Iva Kotrlá
Příloha: Roč. 7 (1939/40): O knihách; - roč. 13 (1947): 1906-1946 Spolek katolických akademiků Moravan
Příloha: Roč. 29 (2011): Kotrlá, I.: Vnouče
Vydavatel: Roč. 12-14 (1945-48) Sdružení katolických spisovatelů a publicistů
Vydavatel: Roč. 19 (1993-94), č. 1-3 Iva Kotrlá
Vydavatel: Roč. 19, č. 4-10 a roč. 20-21 (1993-96) Karel Coural
Vydavatel: Roč. 23 (2002) Knihař
Vydavatel: Roč. 24- (2003-) Sdružení pro Moravské kolo spisovatelů
Vydavatel: Roč. 3, 5-6 (1936, 1938-39) Moravan, spolek katolických akademiků
Vydavatel: Sdružení pro Moravské kolo spisovatelů.
Publication Frequency:10x ročně 1934-1948
ISSN:0862-6715